FİNANSAL TAKVİM

1-15 Temmuz 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Takvime Ekle

1-15 Temmuz 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve ödemesi

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait istihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Takvime Ekle

Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar için)

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Takvime Ekle

Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Takvime Ekle

Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar için)

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Takvime Ekle

Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Sans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve intikal Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Sans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

2017 Yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

16-31 Temmuz 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Takvime Ekle

16-31 Temmuz 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

2018II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

2018II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

2018II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

2018II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere ilişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

21-22-23-24 Ağustos Kurban Bayramı

Takvime Ekle

1-15 Ağustos 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait istihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

30 Ağustos Zafer Bayramı

Takvime Ekle

1-15 Ağustos 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Takvime Ekle

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

16-31 Ağustos 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

16-31 Ağustos 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait Özel iletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına ilişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü içecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Sans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait Sans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

1-15 Eylül 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Takvime Ekle

1-15 Eylül 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Takvime Ekle

Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve ödemesi

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Sans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait Sans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Takvime Ekle

Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Takvime Ekle

1-15 Ekim 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Takvime Ekle

Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

1-15 Ekim 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve ödemesi

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Tevkifatların ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Takvime Ekle

Eylül 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

16-31 Ekim 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Takvime Ekle

16-31 Ekim 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

Takvime Ekle

2018III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

2018III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Ekim 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ekim 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ekim 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ekim 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ekim 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ekim 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı

ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ekim 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

2018III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

2018III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Ekim 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ekim 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ekim 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Ekim 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ekim 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Sans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ekim 2018 Dönemine Ait $ans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ekim 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Ekim 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Takvime Ekle

Ekim 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Ekim 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Takvime Ekle

1-15 Kasım 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

1-15 Kasım 2018 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Takvime Ekle

Ekim 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle