FİNANSAL TAKVİM

Mart 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Mart 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Mart 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Mart 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Mart 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Sans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve intikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Mart 2018 Dönemine Ait Sans Oyunlan Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Takvime Ekle

Mart 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Ocak-Subat-Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Takvime Ekle

Ocak-$ubat-Mart 2018 Dönemine Ait Tevkifatlann Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

Takvime Ekle

Mart 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Takvime Ekle

Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

1-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Takvime Ekle

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

Takvime Ekle

Denetim Kuruluşlan Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

Takvime Ekle

1-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

2017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

Takvime Ekle

Mart 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Takvime Ekle

Ocak-Subat-Mart 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

Takvime Ekle

Mart 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Takvime Ekle

Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin ödemesi

Takvime Ekle

Mart 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Mart 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Takvime Ekle

Mart 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Takvime Ekle

2017 Yılına ilişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Takvime Ekle

2017 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2018 Tarihleri Arasında)

Takvime Ekle

16-30 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Takvime Ekle

16-30 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

20181. Geçici Vergi Dönemine (0cak-$ubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

20181. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-$ubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Nisan 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Takvime Ekle

Nisan 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Takvime Ekle

Nisan 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Nisan 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Nisan 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi​

Takvime Ekle

Nisan 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

20181. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Subat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

20181. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Takvime Ekle

Nisan 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Nisan 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Nisan 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine ilişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Nisan 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Nisan 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Sans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Nisan 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Nisan 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım indirimi Stopajının Beyanı

Takvime Ekle

Nisan 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Takvime Ekle

1-15 Mayıs 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Takvime Ekle

Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

1-15 Mayıs 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Nisan 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının ödemesi

Takvime Ekle

Nisan 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Takvime Ekle

Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6, Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

Takvime Ekle

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

Takvime Ekle

Nisan 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Takvime Ekle

Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)N

Takvime Ekle

Vergi Levhasının Internet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması

 

Takvime Ekle

Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

16-31 Mayıs 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı

ve Ödemesi

 

Takvime Ekle

16-31 Mayıs 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi    ile    Diğer

Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Sans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait Sans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

1-15 Haziran 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

1-15 Haziran 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin ödemesi

Takvime Ekle

01-31 Temmuz MTV 2. Taksit Ödemesi

 

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Takvime Ekle

Mayıs 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Takvime Ekle

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

Mali Tatil 3-20 Temmuz

Takvime Ekle

16-30 Haziran 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Takvime Ekle

16-30 Haziran 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

15 Temmuz Demokrasi ve Milii Birlik Günü

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait Sans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

1-15 Temmuz 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Takvime Ekle

1-15 Temmuz 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve ödemesi

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait istihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Takvime Ekle

Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar için)

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Takvime Ekle

Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Takvime Ekle

Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar için)

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Takvime Ekle

Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Sans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve intikal Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Sans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Takvime Ekle

Haziran 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

2017 Yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

16-31 Temmuz 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Takvime Ekle

16-31 Temmuz 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

2018II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

2018II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Temmuz 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle