FİNANSAL TAKVİM

Aralık 2017 Dönemine Ait $ans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Aralık 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Sans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Aralık 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Aralık 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Aralık 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesİ

Takvime Ekle

Aralık 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Aralık 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Takvime Ekle

Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

Takvime Ekle

Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Takvime Ekle

Aralık 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

1-15 Ocak 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Takvime Ekle

1-15 Ocak 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

1-15 Şubat 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Aralık 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Takvime Ekle

Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

Takvime Ekle

Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Takvime Ekle

Aralık 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

Aralık 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Yıllık Harçların ödemesi

Takvime Ekle

2017 Yılında Kullanılan Defterlerin 2018 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

Takvime Ekle

Aralık 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Takvime Ekle

Aralık 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Takvime Ekle

Aralık 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Takvime Ekle

7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

16-31 Ocak 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Takvime Ekle