FİNANSAL TAKVİM

1-15 Kasım 2017 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Takvime Ekle

Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

1-15 Kasım 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Ekim 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Ekim 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Takvime Ekle

SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ekim/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ekim/2017) Primlerinin Ödenmesi

Takvime Ekle

Ekim 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Takvime Ekle

6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

Ekim 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Takvime Ekle

2017 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

2017 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi

Takvime Ekle

16-30 Kasım 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

16-30 Kasım 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Takvime Ekle

Kasım 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Takvime Ekle

Kasım 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Kasım 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Kasım 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Kasım 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Kasım 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Kasım 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Kasım 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Kasım 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Kasım 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Takvime Ekle

Kasım 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Kasım 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Kasım/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi

Takvime Ekle

1-15 Aralık 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Takvime Ekle

Kasım 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Kasım 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

Takvime Ekle

Kasım 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Takvime Ekle