Vergi Avukatı

Vergi Avukatı duyulan gereksinim yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada artmaktadır.

 

Türkiye’de Vergi Avukatı ve Vergi Denetimi aynı zamanda mali müşavir ve Yeminli Mali Müşavir de olabilmektedir. Bu kanuni hak Vergi Avukatları için oldukça önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi Avukatı aşağıda belirtilen faaliyet konularını takip eder;

Vergi Avukatı şirketin güncel vergi sorunlarını ve ileride karşılaşabileceği potansiyel vergi risklerine karşı hizmette bulunur

 • Vergi Davaları
 • Vergi Cezalarına Karşı Yapılacak İtirazlar
   

Vergi Avukatı: Vergi Daireleri ile Yaşanan Hukuki Problemlerin Çözümü

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Teni Türk ticaret Kanunu kapsamlı içeriğiyle, ülkemizin ekonomik düzenine yeni bir soluk getirecektir. Şirketlerin esas sözleşmelerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihin olan 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren on sekiz ay içinde Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirilmesi gerekmektedir.

Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Denetim hizmeti Esas sözleşmede bulunması zorunlu olan içerik Kanun’un 339/2’inci maddesinde sayılmış olup aşağıdaki gibidir:

 • Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer
 • Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu
 • Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları
 • Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; devir sınırlamaları

Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların değerleri; bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması söz konusu olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular tarafından şirket hesabına satın alınan malların ve hakların bedelleriyle, şirketin kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya ödülün tutarı

Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket kârından sağlanacak menfaatler

Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar

Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları

Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre

Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı

Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları. Baker Tilly Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. deneyimli ve güçlü Vergi Avukatlarından oluşan kadrosu ile şirketlerin kuruluşundan itibaren tüm hukuki konularda hizmet vermekte olup aşağıda özetlenmiştir; Denetim firmaları

 • Vergi Hukuku
 • Şirketler Hukuk
 • Uluslararası Hukuk
 • Hizmetlere Verilen Dönemlere İlişkin Vergi Davalarının Üstlenilmesi
 • Vergi Hukuku Konularında Yazılı Mütalaa Verilmesi
 • Şirket Birleşme ve Tasfiye İşlemlerinde Danışmanlık
 • Şirket Kuruluş Hizmetleri
 • Uzlaşma ve Uyuşmazlık
 • Gayrimenkul Alımlarında Hukuk ve Vergi Danışmanlığı
 • Denetçilik, Bilirkişilik, Kayyumluk ve Hakemlik
 • Şirket Ana Sözleşme, Adres, Şekil Değişikleri, Hisse Devirler