Vergi Sirküleri

Vergi Sirküleri 29 : TL Mevduat Faizlerindeki Stopaj İndirimi Uygulaması 31 Mayıs 2021 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.04.2021 SİRKÜLER NO : 2021/29 TL MEVDUAT FAİZLERİNDEKI STOPAJ İNDİRİMİ UYGULAMASI 31 MAYIS 2021 TARİHİNE UZATILMIŞTIR (3755 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 01/04/2021 tarih, 31441 sayılı Resmi Gazete...

Vergi Sirküleri 28 : Akaryakıt Satışı Yapanların Kullanacakları Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin Düzenlemeler Yapan Vuk Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.03.2021 SİRKÜLER NO : 2021/28 AKARYAKIT SATIŞI YAPANLARIN KULLANACAKLARI YENİ NESİL POMPA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPAN VUK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 527 Sır...

Vergi Sirküleri 27 : 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gereği Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılan Düzenleme

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.03.2021 SİRKÜLER NO : 2021/27 7263 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN GEREĞİ MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DÜZENLEM...

Vergi Sirküleri 26 : Bazı Mükelleflerin Mücbir Sebep Halinin Kalktığına İlişkin Duyuru Yayımlandı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.03.2021 SİRKÜLER NO : 2021/26 BAZI MÜKELLEFLERİN MÜCBİR SEBEP HALİNİN KALKTIĞINA İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANDI (Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 524 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edi...

Vergi Sirküleri 25 : İşten Çıkarma Yasağı İki Ay Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 9.03.2021 SİRKÜLER NO : 2021/25 İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI İKİ AY UZATILDI (3592 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 9 Mart 2021 tarih, 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) Yayımlanan 3592 karar ile 485...

Vergi Sirküleri 24 : İlk Kez Verilecek Ülke Bazlı Raporların Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/24 İLK KEZ VERİLECEK ÜLKE BAZLI RAPORLARIN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN SÜRE UZATILDI (Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 22/02/2021 tarih, TF-3/2021-1 Sayılı Transfer Fiyatlandırma...

Vergi Sirküleri 23 : Kısa Çalışma Ödeneği Uygulama Süresi 31 Mart 2021 Tarihine Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 19.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/23 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMA SÜRESİ 31 MART 2021 TARİHİNE UZATILDI (3556 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 19/02/2021 tarih, 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış...

Vergi Sirküleri 22 : Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koranavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı Ve Uygulaması Esasları Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 17.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/22 YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETLERİNDE BULUNAN İŞLETMELERE KORANAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK CİRO KAYBI DESTEĞİ PROGRAMI VE UYGULAMASI ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ ...

Vergi Sirküleri 21 : Kısmi KDV Tevkıfatı Kapsamı Ve Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 16.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/21 KISMİ KDV TEVKIFATI KAPSAMI VE ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No’lu Tebliğ, ...

Vergi Sirküleri 19 : Belgelerin Elektronik Ortamda Düzenlenmesine Yönelik Vuk Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/19 BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİNE YÖNELİK VUK TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (509 Sayılı VUK GT Tebliğinde Değişiklikler Yapan 526 Sıra No’lu VUK Genel...

Vergi Sirküleri 18 : 2020 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/18 2020 YIL SONU DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK KURLAR BELİRLENMİŞTİR (VUK 525 Sıra No’lu Genel Tebliği, 09/02/2020 Tarih, 31390 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır) ...

Vergi Sirküleri 17 : Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren İmalatçıların İstihdam Ettiği Personele Uygulanan Gelir Vergisi Teşviği için Öngörülen Asgari İhracat Oranı Koşulu 2020 İçin %80'E İndirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/17 SERBEST BÖLGEDE FAALİYET GÖSTEREN İMALATÇILARIN İSTİHDAM ETTİĞİ PERSONELE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TEŞVİĞİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN ASGARİ İHRACAT ORANI KOŞULU 2020 SENESİ İÇİN %80...

Vergi Sirküleri 16 : Yiyecek İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koranavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/16 YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETLERİNDE BULUNAN İŞLETMELERE KORANAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK CİRO KAYBI DESTEĞİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANMIŞTIR ...

Vergi Sirküleri 15 : 34 No'lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/15 34 NO’LU KDV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 Seri No’lu Tebliğ, 05/02/2021 Tarih, 31386 sayılı Re...

Vergi Sirküleri 14 : Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Yönelik Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması Yürürlüğe Girmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/14 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE YÖNELİK FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI UYGULAMASI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR (3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 04/02/2021 Tarihinde ya...

Vergi Sirküleri 13 : Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat Ve Onarma İşleri'nde Uygulanan Stopaj Oranı Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/13 BİRDEN FAZLA TAKVİM YILINA SİRAYET EDEN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİ’NDE UYGULANAN STOPAJ ORANI ARTIRILMIŞTIR (3491 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 04/02/2021 Tarihinde yayım...

Vergi Sirküleri 12 : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7263 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/12 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7263 SAYILI KANUN YAYIMLANMIŞTIR (“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu”...

Vergi Sirküleri 11 : “Sadece Elektirikli Motorlu” Otomobil Alımında Uygulanan ÖTV Oranları Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/11 “SADECE ELEKTRİK MOTORLU” OTOMOBİL ALIMINDA UYGULANAN ÖTV ORANLARI ARTIRILMIŞTIR (3471 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 02/02/2020 Tarihinde yayımlanmıştır.) Yayımlana...

Vergi Sirküleri 10 : Özel Sektör Çalışanları İçin 1/1/2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergiden Müstesna Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/10 ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İÇİN 1/1/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK VERGİDEN MÜSTESNA YURTİÇİ VE YURTDIŞI HARCIRAH TUTARLARI (2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu...

Vergi Sirküleri 09 : Türkiye'de Yerleşik Kişilerce Akdedilecek Konaklama Hizmet Sözleşmeleri Dövizli Yapılabilecektir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.01.2021 SİRKÜLER NO : 2021/09 TÜRKİYE’DE YERLEŞİK KİŞİLERCE AKDEDİLECEK KONAKLAMA HİZMET SÖZLEŞMELERİ DÖVİZLİ YAPILABİLECEKTİR (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2021-...

Vergi Sirküleri 08 : Özel İletişim Vergisi Oranı %10'A Yükseltilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.01.2021 SİRKÜLER NO : 2021/08 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANI %10’A YÜKSELTİLMİŞTİR (3469 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 30/01/2021 tarihinde yayımlanmıştır.) Yayımlanan Karar ile 30/01/2021 tarihi i...

Vergi Sirküleri 07 : Riskli Yapı Konut Dönüşüm Projelerindeki İnşaat Taahhüt İşlerinde Uygulanan KDV Oranı %1'E İndirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.01.2021 SİRKÜLER NO : 2021/07 RİSKLİ YAPI KONUT DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEKİ İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE UYGULANAN KDV ORANI %1’E İNDİRİLMİŞTİR. (3470 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 30/01/2021 tarihinde ya...

Vergi Sirküleri 06 : Mücbir Sebep Halinden Yararlanabilecek İşletmeler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.01.2021 SİRKÜLER NO : 2021/06 MÜCBİR SEBEP HALİNDEN YARARLANABİLECEK İŞLETMELER Bilindiği üzere yayımlanan 524 Sıra No’lu VUK Tebliğ ile koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak İçişleri B...

Vergi Sirküleri 05 : FORM Ba ve FORM Bs Bildirimlerine İlişkin Vuk Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.01.2021 SİRKÜLER NO : 2021/05 FORM Ba ve FORM Bs BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN VUK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. (Vergi Usul Kanunu 523 Sıra No’lu Genel Tebliği, 25/01/2021 tarihinde yayımlanmıştır) Yayımla...

Vergi Sirküleri 04 : Salgın Nedeniyle Faaliyetlerine Geçici Süre Ara Verilen Sektörlerdeki Mükellefler İçin 1/12/2020 Tarihinden İtibaren Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.01.2021 SİRKÜLER NO : 2021/04 SALGIN NEDENİYLE FAALİYETLERİNE GEÇİCİ SÜRE ARA VERİLEN SEKTÖRLERDEKİ MÜKELLEFLER İÇİN 1/12/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLMİŞTİR (Vergi Usul Ka...

Vergi Sirküleri 03 : Değerli Konut Vergisi Uygulama Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 16.01.2021 SİRKÜLER NO : 2021/03 DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği, 15/01/2021 tarihinde yayımlanmıştır) Bilindiği üzere, 5/12/2019 tar...

Vergi Sirküleri 02 : 2021 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.01.2021 SİRKÜLER NO : 2021/02 2021 YILINDA UYGULANACAK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR (2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişk...

Vergi Sirküleri 01 : 2021 Yılı Temerrüt Faiz Oranı %18,25 Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2021 SİRKÜLER NO : 2021/01 2021 YILI TEMERRÜT FAİZ ORANI %18,25 OLARAK BELİRLENMİŞTİR (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından 2/1/2021 Tarihli Gazete’de Tebliğ Yayımlanmıştır) Türk Ti...