Vergi Sirküleri

Vergi Sirküleri 20: GEKAP Beyanname Verme Süresi 30 Mart 2020 Tarihine Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.02.2020 SİRKÜLER NO : 2020/20 GEKAP BEYANNAME VERME SÜRESİ 30 MART 2020 TARİHİNE UZATILDI Bilindiği üzere, mükellef ve sorumlularınca elektronik ortamda iletilmesi gereken Ocak ayına ait Geri Kaza...

Vergi Sirküleri 19: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.02.2020 SİRKÜLER NO : 2020/19 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (2151 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 25/2/2020 tarihinde yayımlanmıştı...

Vergi Sirküleri 18: Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulamasının Örneklerle Açıklandığı VUK Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 20.02.2020 SİRKÜLER NO : 2020/18 KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME UYGULAMASININ ÖRNEKLERLE AÇIKLANDIĞI VUK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (517 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği, 20/2/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Hatır...

Vergi Sirküleri 17: Değerli Konut Vergisi Ertelendi, Değerleme Ölçüsü Değiştirildi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 20.02.2020 SİRKÜLER NO : 2020/17 DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ERTELENDİ, DEĞERLEME ÖLÇÜSÜ DEĞİŞTİRİLDİ (7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 20/2/2020...

Vergi Sirküleri 16: İmalat Sanayiine Yönetlik Asgari 50 Milyon TL Teşvikli Yatırımlarda KDV İadesi Uygulaması

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 14.02.2020 SİRKÜLER NO : 2020/16 İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK ASGARİ 50 MİLYON TL TEŞVİKLİ YATIRIMLARDA KDV İADESİ UYGULAMASI (KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 30 Seri No’lu Tebl...

Vergi Sirküleri 15: Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Yaptırılan Sağlık Tesislerinde İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde KDV Tevkifat Uygulaması

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 14.02.2020 SİRKÜLER NO : 2020/15 KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE YAPTIRILAN SAĞLIK TESİSLERİNDE İŞLETME DÖNEMİNDE SUNULAN HİZMETLERDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI (KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Y...

Vergi Sirküleri 14: Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Yayımlanmıştır

SİRKÜLER TARİHİ : 13.02.2020 SİRKÜLER NO : 2020/14 GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR YAYIMLANMIŞTIR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 31.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Kaz...

Vergi Sirküleri 13: Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş 01/03/2020 Tarihine Ertelendi; Pilot Uygulamaya Yeni İller Dahil Edildi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.02.2020 SİRKÜLER NO : 2020/13 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASINA GEÇİŞ 01/03/2020 TARİHİNE ERTELENDİ; PİLOT UYGULAMAYA YENİ İLLER DAHİL EDİLDİ (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1...

Vergi Sirküleri 12: Değerli Konut Beyannamesinin Verilme Süresi İle Vergisinin İlk Taksidinin Ödeme Süresi Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 08.02.2020 SİRKÜLER NO : 2020/12 Değerlİ Konut VergİSİ Beyannamesİnİn Verİlme Süresİ İLE VERGİSİNİN İLK TAKSİDİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR (7/2/2020 tarihli ve 3 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu Sirküleri G...

Vergi Sirküleri 11: Geri Kazanım Payı Beyannamesi Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.02.2020 SİRKÜLER NO : 2020/11 GERİ KAZANIM PAYI BEYANNAMESİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (Geri Kazanım Payı Beyannamesi 1 Sıra No’lu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Sıra No’l...

Vergi Sirküleri 10: Motorin Teslimlerindeki ÖTV Tutarı Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.01.2020 SİRKÜLER NO : 2020/10 MOTORİN TESLİMLERİNDEKİ ÖTV TUTARI ARTIRILMIŞTIR (2081 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 29/01/2020 Tarihinde Yayımlanmıştır) Yayımlanan Karar ile ile Özel Tüketim Ver...

Vergi Sirküleri 09: 2019 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.01.2020 SİRKÜLER NO : 2020/09 2019 YIL SONU DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK KURLAR BELİRLENMİŞTİR (VUK 516 Sıra No’lu Genel Tebliği, 24/01/2020 Tarihinde Yayımlanmıştır) Bilindiği üzere, Vergi U...

Vergi Sirküleri 08: Bazı E-Arşiv Faturalarının Üzerine Yazılması Gereken Bilgilerde Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.01.2020 SİRKÜLER NO : 2020/08 BAZI E-ARŞİV FATURALARINDA YAZILMASI GEREK BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (VUK 515 Sıra No’lu Genel Tebliği, 10/01/2020 Tarihinde yayımlanmıştır.) Yayımlanan Te...

Vergi Sirküleri 07: Özel Sektör Çalışanları İçin 01/01/2020 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergiden İstisna Yurtiçi Ve Yurtdışı Harcırah Tutarları

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 08.01.2020 SİRKÜLER NO : 2020/07 ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İÇİN 1/1/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK VERGİDEN İSTİSNA Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları (2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu...

Vergi Sirküleri 06: 1 Ocak 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı 6.730,15 TL'dir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 08.01.2020 SİRKÜLER NO : 2020/06 1 OCAK 2020 tarihinden itibaren vergiden istisna kıdem tazminatı tutarı 6.730,15 TL’dir (06/01/2020 Tarih ve 13659 Sayılı Genelge, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınd...

Vergi Sirküleri 05: E-arşiv Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce GİB E-belge Portalı Üzerinden Düzenlenecek 5.000/ 30.00 TL Ve Üzeri E-arşiv Faturaları İçin 7 Günlük Uygulamaya Uyum Süresi Bulunmaktadır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.01.2020 SİRKÜLER NO : 2020/05 E-ARŞIV UYGULAMASINA DÂHİL OLMAYAN MÜKELLEFLERCE GİB E-BELGE PORTALI ÜZERİNDEN DÜZENLENECEK 5.000 / 30.000 TL VE ÜZERI E-ARŞIV FATURALARI İÇİN 7 GÜNLÜK UYGULAMAYA UYUM SÜR...

Vergi Sirküleri 04: Mücevher Satışlarında Fatura Düzenleme Mecburiyeti Haddine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.01.2020 SİRKÜLER NO : 2020/04 MÜCEVHER SATIŞLARINDA FATURA DÜZENLEME MECBURİYETİ HADDİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 514 Sıra No’lu Genel Tebliği, 4/1/2020 Tarihli Gazete’de Y...

Vergi Sirküleri 03: Mobilya Sektöründe KDV Oranı %8'e İndirildi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2020 SİRKÜLER NO : 2020/03 MOBİLYA SEKTÖRÜNDE KDV ORANI %8’E İNDİRİLDİ (1994 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 2/1/2020 Tarihli Gazete’de Yayımlanmıştır) Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı...

Vergi Sirküleri 2: 2020 Yılı Temerrüt Faiz Oranı %15 Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2020 SİRKÜLER NO : 2020/2 2020 YILI TEMERRÜT FAİZ ORANI %15 OLARAK BELİRLENMİŞTİR (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından 2/1/2020 Tarihli Gazete’de Tebliğ Yayımlanmıştır) Türk Ticare...

Vergi Sirküleri 1: İhracat Bedellerinin %80'inin Bankaya Satılarak TL'Ye Çevrilmesi Zorunluluğu Kaldırıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2020 SİRKÜLER NO : 2020/1 İHRACAT BEDELLERİNİN %80'İNİN BANKAYA SATILARAK TL'YE ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar İlişkin 2019-32/56 No’lu...