Hukuk Sirküleri

Hukuk Sirküler 01 : Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğince Sermaye Şirketlerinin Özkaynaklarının Korunmasına İlişkin Yapılan Duyuru Hk.

HUKUK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.04.2020 SİRKÜLER NO : 2020/01 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNCE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ÖZKAYNAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN YAPILAN DUYURU HK. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 01.04.202...