Vergi Sirküleri 59 : E-Faturaya Geçme Zorunluluğu 3 Ay Ertelenmektedir

Vergi Sirküleri 59 : E-Faturaya Geçme Zorunluluğu 3 Ay Ertelenmektedir


Vergi Sirküleri 59 : E-Faturaya Geçme Zorunluluğu 3 Ay Ertelenmektedir

VERGİ SİRKÜLERİ

 

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2013

VERGİ SİRKÜLER NO : 2013/59

 

E-FATURAYA GEÇME ZORUNLULUĞU 3 AY ERTELENMEKTEDİR

 

E-faturaya geçme zorunluluğunun 01/04/2014 tarihine kadar ertelenmesine ilişkin düzenlemenin de içinde olduğu 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Maliye Bakanlığı'ndan Başbakanlığa gönderildiğine ilişkin haber Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde duyurulmuştur.

 

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için ilgili Tebliğ'in Resmi Gazetede yayınlanması beklenilmekte olup Tebliğ'in yayınından sonra ayrıntılı bilgilendirmemiz yapılacaktır.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.