Vergi Sirküleri 51 : KDV Oranları ile ÖTV'ye İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı

Vergi Sirküleri 51 : KDV Oranları ile ÖTV'ye İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı


Vergi Sirküleri 51 : KDV Oranları ile ÖTV'ye İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı

VERGİ SİRKÜLERİ

 

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.12.2013

VERGİ SİRKÜLER NO : 2013/51

 

KDV ORANLARI İLE ÖTV'YE İLİŞKİN BAKANLAR

KURULU KARARI YAYIMLANDI

 

01.12.2013 tarih ve 28838 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/5595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı'nda Yer alan Bazı Değişiklikler şunlardır:

 

1. Canlı Kümes Hayvanlarına Uygulanan KDV Oranı

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında yer alan "01.05 pozisyonunda yer alan hayvanlar ile" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 01.05 pozisyonda yer alan canlı hayvanlar (horozlar, tavuklar, ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler) (II) sayılı listenin "A) GIDA MADDELERİ" bölümüne ilave edilerek % 8 KDV oranına tabi hale gelmiştir.

Buna göre 01.05 pozisyonda yer alan canlı hayvanların (horozlar, tavuklar, ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler) toptan teslimlerinde KDV oranı % 1'den % 8'e çıkmıştır.

 

2. e-Kitap ve e-Gazete'de Uygulanan KDV Oranı

Aynı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeyle;

  • e-gazete ve e-dergilerin KDV oranı % 1'e
  • e-kitap için KDV oranı % 8'e

düşürülmüştür.

 

3. Bazı Makina ve Cihazlara Uygulanan KDV Oranları

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeyle %1 KDV oranına tabi tututan bazı makina ve cihazlar şunlardır;

  • Buhar türbinleri,
  • Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler,
  • Dokuma makinaları (tezgâhlar),
  • Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları
  • Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil),
  • Dokuma makinaları (tezgâhlar),
  • Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları

4. Bazı Malların ÖTV Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

Aynı Bakanlar Kurulu Kararı ile ÖTV Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen motorin ve kırsal motorinin  vergi tutarlarının, bu mallara yalnızca Türkiye'de üretilen tarım ürünlerinden veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak Türkiye'de toplanan kullanılmış kızartmalık bitkisel yağlar ile kullanım süresi geçmiş bitkisel yağlardan elde edilen aynı cetveldeki "oto biodizel"in harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, oto biodizel miktarının toplam harmanlanmış mal miktarına oranı kadar eksik uygulanacak; ancak bu orana göre belirlenen vergi tutarları, motorin, kırsal motorin için (I) sayılı listenin (A) cetvelinde belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98'inden az olamayacaktır. Bu düzenleme 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

Ayrıntılı listeler ve diğer ÖTV düzenlemeleri, İlgili Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.