Vergi Sirküleri 39 :E-Fatura Başvurusu 2 EYLÜL 2013 Tarihinde Sona Erecektir

Vergi Sirküleri 39 :E-Fatura Başvurusu 2 EYLÜL 2013 Tarihinde Sona Erecektir


Vergi Sirküleri 39 :E-Fatura Başvurusu 2 EYLÜL 2013 Tarihinde Sona Erecektir

VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ  : 29.08.2013
SİRKÜLER NO         : 2013/ 39

E-FATURA BAŞVURUSU 2 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR

 

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden  yapılan duyuru aynen aşağıdaki gibidir:

 

" 421 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği ile e-Fatura kullanma zorunluluğu getirilen mükelleflerimizin 2 Eylül 2013* PAZARTESİtarihine kadar e-fatura uygulamasına BAŞVURMALARI ve 2013 yılının sonuna kadar fiilen e-fatura sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvuran mükelleflerin 31.12.2013 tarihine kadar fiilen e-fatura uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. Diğer bir ifade ile 2 Eylül 2013 Pazartesi günü e-faturaya başvuru için son gün olup, fiilen e-fatura uygulamasına geçiş tarihi en son 31.12.2013'tür.

İlgili Tebliğ'lerde, bu zorunluluklara uyulmaması halinde vergi kanunlarının ön gördüğü cezai hükümlerin tatbik edileceği açıklanmıştır.


e-Fatura uygulamasına başvurular kağıt ortamında yapılabileceği gibi www.efatura.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda da yapılabilmektedir. Başvuru usulleri ve e-fatura hakkında diğer konular hakkında lütfen ilgili internet sitesini inceleyiniz.

  
(*) "213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 18 inci maddesine göre 1 Eylül 2013 tarihi hafta sonuna (Pazar gününe) denk geldiği için 421 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile 1 Eylül olarak belirlenen son başvuru günü 2 Eylül 2013 Pazartesi tarihine uzamıştır."

 

Maliye Bakanlığının bu açıklaması ile başvuru süresinin uzatılmayacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle 2 Eylül 2013 Pazartesi gününe özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.