Vergi Sirküleri 31: Hava Yolu Taşımalarına İlişkin Tebliğ

Vergi Sirküleri 31: Hava Yolu Taşımalarına İlişkin Tebliğ


Vergi Sirküleri 31: Hava Yolu Taşımalarına İlişkin Tebliğ
VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.07.2013

VERGİ SİRKÜLER NO : 2013/31

 

HAVA YOLU TAŞIMALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

Kanuni veya iş merkezi Maldivler'de olup uluslararası hava yolu taşımacılığı yapan dar mükellef kurumların Türkiye'de elde ettikleri hava taşımacılık kazançlarının vergilendirilme esasları hakkındaki 24/6/2013 tarih ve 3013/4962 sayılı kararname 30 Haziran 2013 tarih ve 28693 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

 

MADDE 1 - (1) Kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan ve hava taşımacılığı faaliyeti ile iştigal eden kurumların yolcu, yük ve bagaj taşımacılığı dolayısıyla Maldivler'de elde ettiği kazançlarının 18/7/2011 tarihinden itibaren Maldivler'de gelir üzerinden alınan veya alınacak olan her türlü vergiden istisna edilmesi şartıyla kanuni veya iş merkezi Maldivler'de bulunan kurumların benzer nitelikteki kazançları Türkiye'de aşağıdaki şekilde vergilendirilir:

 

a) Kanuni veya iş merkezi Maldivler'de olup Türkiye'de elde ettiği kazançlar dolayısıyla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine göre vergilendirilen dar mükellef

kurumların hava yolu ile yaptıkları yolcu, yük ve bagaj taşımacılığı dolayısıyla Türkiye'de elde ettikleri kazançlara kurumlar vergisi sıfır (0) oranında uygulanır.

 

b) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasına istinaden yapılacak tevkifat, (a) bendinde belirtilen kurumlar için sıfır (0) oranında uygulanır.

MADDE 2 - (1) Bu Karar 18/7/2011 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Bilginize sunulmustur. 

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.