Vergi Sirküleri 25:19.12.2012 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Vergi Sirküleri 25:19.12.2012 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


Vergi Sirküleri 25:19.12.2012 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 06.06.2013
SİRKÜLER NO : 2013/25

 

 

19.12.2012 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

 

( 06.06.2013 Tarihinde 28669 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır)
 
19.12.2012 tarihli resmi gazete de yayımlanan ticari defterlere ilişkin tebligin 15 nci maddesinde yer alan " yevmiye defteri, yönetim kurulu karar defterlerinin izleyen hesap döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına " görulmuştur" yazilarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur" hükmündeki süreler;

06.06.2013 tarihli resmi gazete de yayımlanan Ticari defterlere ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair teblig ile

- Yevmiye defteri için izleyen hesap döneminin 6 nci ayının sonu
- Yönetim kurulu karar defteri için ise izleyen hesap döneminin 1 nci ayının sonu

olarak degistirilmistir.

Yürürlülük tarihleri ise;

- yevmiye defterleri için 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihi
- yönetim kurulu karar defterleri için ise yayım tarihi

olarak belirtilmiştir.

 


Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.