Vergi Sirküleri 23:Yurtdışı İştirakler İstisnası

Vergi Sirküleri 23:Yurtdışı İştirakler İstisnası


Vergi Sirküleri 23:Yurtdışı İştirakler İstisnası

VERGİ SİRKÜLERİ


SİRKÜLER TARİHİ : 29.05.2013
SİRKÜLER NO : 2013/23

 

YURTDIŞI İŞTİRAKLER İSTİSNASI

 

(6486 Sayılı Kanun 29.05.2013 Tarihinde Yayınlanmıştır)

 

6486 Sayılı " Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" İle Gelir Vergisi Kanunu'na Geçici 85.Madde eklenmiş ve böylece kamuoyunda varlık barışı olarak adlandırılan düzenleme yürürlüğe girmiştir.

Geçici Madde 85 hükmü ile tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;

- Yurtdışı kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,
- Yurdışı kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,
- Yurt dışında bulunan işyeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,

bu Kanunun yürürlüğe girdiği 29 Mayıs 2013 tarihinden 31 Aralık 2013 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

Kanunun uygulaması ile ilgili olarak; satışa konu yurt dışı iştirak hisselerinin ne zaman elde edildiği ve ne kadar süre ile işletmenin aktifinde kayıtlı olduğunun yada elde tutulduğunun hiç bir önemi bulunmamaktadır. Diğer taraftan iştirak hissesinin temsil ettiği sermaye payının da herhangi bir önemi yoktur.

Yine hiç bir koşul ve yıl sınırlaması olmaksızın, yurtdışı iştiraklerden elde edilen ( 31/10/2013 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere ) kazançların da 31/12/2013 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Bu durumda yurtdışı iştiraklardan elde edilen kazancın hangi yıla ait olduğunun önemi bulunmamaktadır. Önemli olan, yurtdışı iştirak kazancının, en son 31/10/2013 tarihine kadar elde edilmiş olmasıdır. Bu tarihten sonra elde edilen kazançlar için istisna uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan anılan Geçici madde gereği; yurtdışı iştiraklerin tasfiyesinden doğan kazançlar, 31/12/2013 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden yine istisna edilecektir.

İstisna, sadece yurtdışında bulunan iştiraklerden elde edilenlerle sınırlı olmayıp, yurt dışında bulunan işyeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde edilen ticari kazançları da aynı şekilde kapsamına almaktadır.

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

 


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.