Vergi Sirküleri 19: Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yaptırılabilecektir.

Vergi Sirküleri 19: Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yaptırılabilecektir.


Vergi Sirküleri 19: Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yaptırılabilecektir.
VERGİ SİRKÜLERİ


SİRKÜLER TARİHİ : 11.04.2013
SİRKÜLER NO : 2013/19

 

YEVMİYE DEFTERİNİN KAPANIŞ ONAYI HAZİRAN AYI SONUNA KADAR YAPTIRILABİLECEKTİR

(6455 Sayılı Kanun 11.04.2013 Tarihinde Yayınlanmıştır)

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesi gereği yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onaylarının yaptırılması zorunludur. Bu onayların izleyen faaliyet döneminin 3. ayının sonuna kadar yaptırılması gerekmekteydi.

Ancak 11.04.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6455 sayılı Kanun ile defterlerin kapanış onaylarının süreleri değiştirilmiştir. Buna göre;

 

1- Yevmiye defterinin onay süresi izleyen faaliyet döneminin 6. ayının sonuna kadar,
2- Yönetim kurulu karar defterinin onay süresi ise izleyen faaliyet döneminin 1. ayının sonuna kadar

 

yaptırılması gerekecektir. Bu değişiklikle birlikte ( faaliyet dönemi takvim yılı olanlar için ) 2012 yılında kullanılan yevmiye defterinin kapanış onayının son tarihi 31 Mart 2013 iken, bu düzenleme ile 30 Haziran 2013 olarak değişmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla yevmiye defterinin kapanış onayını henüz yaptırmamış olan mükellefler , bu onayı 30 Haziran 2013'e kadar yaptırabileceklerdir.

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

 


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.