Vergi Sirkuleri 18: 2013 Yılı 1. Dönem Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 1,98 Olarak Belirlenmiştir.

Vergi Sirkuleri 18: 2013 Yılı 1. Dönem Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 1,98 Olarak Belirlenmiştir.


Vergi Sirkuleri 18: 2013 Yılı 1. Dönem Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 1,98 Olarak Belirlenmiştir.

VERGİ SİRKULERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ:10.04.2013

VERGİ SİRKÜLER NO:2013/18 

 

2013 YILI 1. DÖNEM YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 1,98 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

(27 Nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri 10.04.2013 Tarihinde Yayınlanmıştır)

 

Maliye Bakanlığı tarafından 2013 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %1,98 (yüzde bir virgül doksan sekiz) olarak tespit edilmiştir.

 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,