Vergi Sirkuleri 17: İmar Planında Turizm Tesis Alanı Olarak Gösterilen Parsellerin üzerine Konut Amaçlı Yapı Yapılması Uygulaması Durdurulmuştur.

Vergi Sirkuleri 17: İmar Planında Turizm Tesis Alanı Olarak Gösterilen Parsellerin üzerine Konut Amaçlı Yapı Yapılması Uygulaması Durdurulmuştur.


Vergi Sirkuleri 17: İmar Planında Turizm Tesis Alanı Olarak Gösterilen Parsellerin üzerine Konut Amaçlı Yapı Yapılması Uygulaması Durdurulmuştur.

VERGİ SİRKÜLERİ

 

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 19.02.2013
VERGİ SİRKÜLER NO : 2013/17

 

İMAR PLANINDA TURİZM TESİS ALANI OLARAK GÖSTERİLEN PASELLERİN ÜZERİNE KONUT AMAÇLI YAPI YAPILMASI UYGULAMASI DURDURULMUŞTUR

 


Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 29 Ocak 2013 tarih 1743 (2013/6) sayılı Genelgesi ile İmar Planında "Turizm Tesis Alanı" olarak kullanım kararı getirilen parsellerin ilgili belediye veya il özel idareleri tarafından tapu müdürlüklerine bildirilmesi tapu müdürlükleri tarafından bu parsellerde kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulması sırasında mimari proje ve yapı ruhsatına göre bağımsız bölümlerin kullanım amacının belirtilmesi, yönetim planında konut amaçlı kullanımların uygun görülmemesi istenmiştir.

Buna göre, imar planında turizm tesis alanı, rekreasyon alanı, kontrol servis alanı, ticari + hizmet alanı gibi konut dışı alan olarak kullanım kararı verilen parsellerin üzerinde konut amaçlı kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmesi mümkün olmayacaktır.


Vergi İdaresi, mesken olarak kullanılmakla birlikte inşaat ruhsatında ve yapı kullanma izin belgesinde "apart otel ünitesi", "turizm tesisi" veya "pansiyon" olarak kayıtlı olan yerlere konut teslimatı ile ilgili KDV oranı yerine genel oranın uygulanması yönünde görüş belirtmiş ancak daha sonra bu görüşünü değiştirerek projesinde ve yapı ruhsatında "rezidans", "apart daire" olarak gösterilen yerlerin fiilen konut olarak teslime konu edilmesi halinde konutlara uygulanan KDV oranının uygulanacağını belirtmiştir (16.12.2010 tarih KDV 28-570 sayılı Özelge).

Danıştay 9. Dairesi'nin 19.10.2010 tarih E. 2009/4451 K. 2010/5111 sayılı kararı da apart otel olarak yapıldıktan sonra konuta çevrilerek kat mülkiyetine geçirilen bağımsız bölümün konut teslimi kabul edileceği yönündedir.

Belediyeler ve Tapu İdareleri İmar Planında belirtilen kullanım amacı dışında işlem tesis etmemeleri yönünde çıkarılan genelgeler uyarınca apart daire, rezidans, pansiyon olarak inşa edilen yapılar konut olarak teslim edilemeyecektir.

Ek için tıklayınız.


Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.