Vergi Sirküleri 11 : Yurt Dışından Sağlanan Döviz ve Altın Kredilerinde Kaynak Kullanım Kesintisi Fonu Oranları

Vergi Sirküleri 11 : Yurt Dışından Sağlanan Döviz ve Altın Kredilerinde Kaynak Kullanım Kesintisi Fonu Oranları


Vergi Sirküleri 11 : Yurt Dışından Sağlanan Döviz ve Altın Kredilerinde Kaynak Kullanım Kesintisi Fonu Oranları

SİRKÜLER

 

SİRKÜLER TARİHİ     : 03.01.2013
SİRKÜLER NO            : 2013/11

 

 

YURT DIŞINDAN SAĞLANAN DÖVİZ VE ALTIN KREDİLERİNDE KAYNAK KULLANIM KESİNTİ FONU ORANLARI

( 2012/4116 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 01.01. 2013 Tarihinde Yayımlanmıştır)

 

Anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile; 2 Ocak 2013 tarihinden itibaren kullanılacak krediler için uygulanmak üzere;

 

Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fıduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu oranı aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda

%3,0

Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda

%1,0

Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda

%0,5

Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda

%0

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

 

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.