Vergi Sirküleri 98 : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 98 : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 04.09.2018

SİRKÜLER NO : 2018/98
 

IHRACAT BEDELLERININ YURDA GETIRILMESINE ILIŞKIN TEBLIĞ YAYIMLANMIŞTIR

(32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 No’lu Tebliğ, 04/09/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

İhracat bedelleri hakkında yayımlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile yapılan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

1.Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilecek veya getirilecektir.Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecektir. Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.

2.İhracat Bedellerinden ihracatla ilgili navlun, sigorta primi, komisyon, ardiye depolama, faktoring masrafları gibi sayılan giderler ilgili Bankaca mahsup edilebilecektir.

3.İhracatçının ithalat bedelleri de ilgili bankaca ihracat bedelinden mahsup edilebilecektir.

4.Tebliğ, yayım tarihi olan 4/9/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerli olacaktır.

5.Tebliğin uygulamasına yönelik  Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar   Merkez Bankasınca ilan edilecektir.

32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş