Vergi Sirküleri 96 : Döviz Tevdiat Hesaplarından, Döviz Katılma Hesaplarından, Mevduat Faizlerinden, Katılma Hesaplarından Elde Edilen Gelirlere Uygulanan Stopaj Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

Vergi Sirküleri 96 : Döviz Tevdiat Hesaplarından, Döviz Katılma Hesaplarından, Mevduat Faizlerinden, Katılma Hesaplarından Elde Edilen Gelirlere Uygulanan Stopaj Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 03.09.2018

SİRKÜLER NO : 2018/96
 

DÖVIZ TEVDIAT HESAPLARINDAN, DÖVIZ KATILMA HESAPLARINDAN, MEVDUAT FAIZLERINDEN, KATILMA HESAPLARINDAN ELDE EDILEN GELIRLERE UYGULANAN STOPAJ ORANLARINDA DEĞIŞIKLIK YAPILMIŞTIR

(53 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 31/08/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişikliğe gidilerek; döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden, katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından, mevduat faizlerinden, katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından elde edilen gelirlere uygulanan stopaj oranları 3 aylık bir geçici süreyle değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik özet olarak aşağıdaki gibidir:

 

Stopaj Konusu Gelirin Çeşidi:

Eski Oran

Yeni Oran

1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

18%

20%

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

15%

16%

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

13%

13%

2) Mevduat faizlerinden;

 

 

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

15%

5%

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

12%

3%

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

10%

0%

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

 

 

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

15%

5%

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

12%

3%

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

10%

0%

 

Karar, yayımı tarihinden itibaren 3 ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren 3 ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanmak üzere 31.08.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

53 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş