Vergi Sirküleri 95 : 7143 Sayılı Kanun’un Varlık Barışı Hükümleri Kapsamında Kanuni Ve İşmerkezi Türkiyede Bulunmayan Kurumlardan Elde Edilen Gelirlere İlişkin 31/12/2018 Tarihi Olan Türkiye’ye Transfer Süresi 30/06/2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

Vergi Sirküleri 95 : 7143 Sayılı Kanun’un Varlık Barışı Hükümleri Kapsamında Kanuni Ve İşmerkezi Türkiyede Bulunmayan Kurumlardan Elde Edilen Gelirlere İlişkin 31/12/2018 Tarihi Olan Türkiye’ye Transfer Süresi 30/06/2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 03.09.2018

SİRKÜLER NO : 2018/95
 

7143 SAYILI KANUN’UN VARLIK BARIŞI HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KANUNİ VE İŞMERKEZİ TÜRKİYEDE BULUNMAYAN KURUMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLERE İLİŞKİN 31/12/2018 TARİHİ OLAN TÜRKİYE’YE TRANSFER SÜRESİ 30/06/2019 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR 

(48 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 31/08/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Bilindiği üzere 7143 sayılı kanun’un 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının (h) bendinde  varlık barışı uygulamasına ilişkin Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde edilen ve madde kapsamında yer alan gelirlerin 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2018 tarihi 6 ay daha uzatılarak 30/6/2019 tarihine kadar transfer edilebilmesi sağlanmıştır.

Bu düzenleme sonrası söz konusu madde aşağıdaki gibi olmuştur:

“1) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;

(aa) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,

(bb) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,

(cc) Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,

31/10/2018 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30/06/2019 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

2) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, 30/06/2019 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.”

48 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş