Vergi Sirküleri 93 : 7143 Sayılı Kanun Kapsamındaki Alacakların Yapılandırma Başvuru Süresi 27/8/2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

Vergi Sirküleri 93 : 7143 Sayılı Kanun Kapsamındaki Alacakların Yapılandırma Başvuru Süresi 27/8/2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 31.07.2018

SİRKÜLER NO : 2018/93

7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKI ALACAKLARIN  YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRESİ 27/8/2018 TARIHINE KADAR UZATILMIŞTIR

(7 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 31/07/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

7143 sayılı kanun kapsamında son başvuru süresi 31/7/2018 (bugün) olan alacakların  yapılandırılmasına ilişkin  başvuru, bildirim ve beyan süresi 27/8/2018 tarihine ( bu tarih dahil) uzatılmıştır. Süresi uzatılan  7143 sayılı kanun kapsamındaki alacaklar aşağıdaki gibidir:

- Madde 2 ; Kesinleşmiş alacaklar,

-Madde 3; Kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan alacaklar,

- Madde 4; İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,

-Madde 7; Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları,

- Madde 8; Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları,

-Madde 10’un altıncı fıkrasında belirtilen alacakları ( işverenlerin ve üçüncü şahısların iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları)

-Madde 10’un yedinci fıkrasında belirtilen alacakları (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları)

-Madde 10’un sekizinci  fıkrasında belirtilen alacakları (Belediyelerin irtifak hakkı ve kiralama alacakları)

 7 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş