Vergi Sirküleri 92 :Yayımlanan 19 No’lu KDV Tebliği İle KDV Kanununda Son Dönemde Yapılmış Düzenlemelere ilişkin Açıklamalar Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 92 :Yayımlanan 19 No’lu KDV Tebliği İle KDV Kanununda Son Dönemde Yapılmış Düzenlemelere ilişkin Açıklamalar Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 06.07.2018

SİRKÜLER NO : 2018/92

YAYIMLANAN 19 NO’LU KDV TEBLIĞI ILE KDV KANUNUNDA SON DÖNEMDE YAPILMIŞ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR

(Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 19 Seri No’lu Tebliğ, 06/07/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere, 7103 ve 7104 sayılı Torba Kanunlar ile Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununda da bir çok değişiklik yapılmış olup söz konusu değişiklikler ilgili tarihteki  Sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Yayımlanan KDV Tebliği ile KDV kanununda son dönemde yapılan değişikliklere ilişkin  KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerinde değişiklikler yapılmış olup yapılan değişikliklere yönelik  açıklamalar kısaca aşağıdaki gibidir:

- İstisna Kapsamına alınan “Konfeksiyon Kırpıntıları” KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerine yerleştirilmiştir.

- Gümrüksüz Satış Mağazalarına ve bunların depolarına yapılan ve ihracat teslimi kapsamına alınan işlemlere yönelik  KDV KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/A-1.1.1.)  bölümünde değişiklik yapılarak uygulamaya ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

- 7104 sayılı Kanunla KDV Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendine göre, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler 1/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisna tutulmuştur. Söz konusu istisna uygulamasına ilişkin  örneklerle açıklamalar yapılmıştır.

7104 sayılı Kanunla KDV Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (l) bendine göre, Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.) 1/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisna edilmişti. Tebliğde, istisnaya tabi tutulan hizmetlere ilişkin olarak istisna uygulaması, istisna uygulamasından kaynaklı KDV iadesi uygulaması konularında açıklamalar yapılmıştır.

- Özel Matrah Şekline dahil edilen ikinci el araç ve taşınmaz ticaretine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Buna göre örneğin; : İkinci el araç alım satım faaliyeti ile iştigal eden (A) Otomotiv Ltd. Şti., KDV mükellefi olmayan Bay (B)’den 32.000 TL’ye ticari araç satın almıştır. (C) Servis A.Ş.den hizmet almak suretiyle, satın alınan aracın yıllık bakımı yaptırılmış ve otomobile çelik jant taktırılmıştır. Bu hizmetin karşılığı olarak (C) Servis A.Ş.ye 5.000 TL+900 TL KDV ödenmiştir. Daha sonra söz konusu otomobil KDV hariç 40.000 TL’ye satılmıştır. KDV mükellefi olmayan Bay (B)’den satın alınan araca yıllık bakım yaptırılması ve çelik jant taktırılması, otomobilin vasfında esaslı bir değişiklik oluşturmadığından, söz konusu aracın satışında özel matrah uygulanacak ve alış bedeli olan 32.000 TL düşülmek suretiyle 8.000 TL özel matrah üzerinden (8.000 x 0,18 =) 1.440 TL KDV hesaplanacaktır. Ayrıca taşıtın yıllık bakımı ile çelik jant takılmasına ilişkin (C) Servis A.Ş.ye ödenen 900 TL KDV, (A) Otomotiv Ltd. Şti. tarafından indirim konusu yapılabilecektir

Söz konusu aracın, KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında tanımlanan binek otomobillerinden olması durumunda, özel matrah üzerinden %1 oranında KDV uygulanacağı tabiidir.

- İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra İşlemle İlgili Yüklenilen Kur Farklarına ilişkin açıklamalar eklenmiştir. Buna göre; Tam istisna kapsamındaki bir işlemin gerçekleşmesinden sonra, söz konusu işleme ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait kur farkları ortaya çıkabilmekte olup, söz konusu kur farkı üzerinden ödenen KDV’lerin tam istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği vergilendirme dönemine ilişkin yüklenilen KDV hesabına dahil edilerek iadesinin talep edilmesi mümkündür. Ancak, kur farkına ilişkin faturanın iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra gelmesi halinde, işlemle ilgili mal ve hizmet alımlarına ait kur farkı üzerinden ödenen ve yüklenilen KDV hesabına dahil edilmesi gereken KDV, indirim hesaplarına dahil edildiği vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabında dikkate alınabilir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 19 Seri No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş