Vergi Sirküleri 87 : Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra:11 Yayımlanmıştır.

Vergi Sirküleri 87 : Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra:11 Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 19.06.2018

SİRKÜLER NO : 2018/87

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ:A SIRA:11 YAYIMLANMIŞTIR

(Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri:A Sıra No:11,   14/6/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Tebliğ ile Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’ de bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan Değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir:

  • Mal üzerinde rehin bulunması halinde, malın aynından doğan amme alacağı olup olmadığı, Genel bütçeye gelir kaydedilip kaydedilmediği, malın aynından doğan alacaklar için haciz tatbik edilip edilmediği hususları da dikkate alınarak malın satış bedelinin dağıtımına ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince amme alacağına karşılık haczedilmiş olan bazı malların 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen değeri ve %10 fazlasının takip masrafları ile birlikte ödenmesi halinde mal üzerine tatbik edilen hacizlerin kaldırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir
  • Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebilmesi durumunda yapılacak işlemlere ve limited şirketlerde ortaklık payının devredildiği tarihin belirlenmesine yönelik açıklamalara da  yer verilmiştir.

Tebliğde  değişiklik yapılan hususlara  ilişkin yapılan açıklamalara ilişkin yer yer örnekler de verilmiştir.

Tebliğ, yayım tarihi olan 14/6/2018 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri:A Sıra No:1’e  ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş