Vergi Sirküleri 83 : İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına İlişkin GVK Tebliği Yayımlanmıştır.

Vergi Sirküleri 83 : İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına İlişkin GVK Tebliği Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 12.06.2018

SİRKÜLER NO : 2018/83

ILAVE ASGARI GEÇIM INDIRIMI UYGULAMASINA  İLİŞKİN GVK TEBLİĞI YAYIMLANMIŞTIR

(Gelir Vergisi 303 Seri No’lu Genel Tebliği, 11/6/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere,  7103 sayılı Kanunla GVK’nun 32 nci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere yeni bir fıkra eklenmişti. Yapılan bu düzenleme ile net ücretleri, GVK’nun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle aynı Kanunun 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilmesi sağlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ ile uygulama esasları örneklerle açıklanmıştır. Buna göre; örneğin, bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)’nın, 2018 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.603,12 TL dir.

GVK’nun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Bay (A)’nın, 2018 yılı Eylül ayı net ücreti 1.566,84 TL’ye Ekim, Kasım ve Aralık ayı net ücreti ise 1.516,87 TL’ye düşmektedir.

Bay (A)’nın, Eylül ayından itibaren eline geçen net ücretinin 1.603,12 TL’nin altında kalması nedeniyle, Eylül ayı için (1.603,12-1.566,84=) 36,28 TL Ekim, Kasım ve Aralık ayları için ise (1.603,12-1.516,87=) 86,25 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir.

Tebliğ, yayım tarihi olan 11/6/2018  tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Gelir Vergisi 303 Seri No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş