Vergi Sirküleri 82 : Karşılıklı Sonlandırma ve İkale Sözleşmesi İle Ödenen Tutarlara İlişkin GVK Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 82 : Karşılıklı Sonlandırma ve İkale Sözleşmesi İle Ödenen Tutarlara İlişkin GVK Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 12.06.2018

SİRKÜLER NO : 2018/82

KARŞILIKLI  SONLANDIRMA VE IKALE SÖZLEŞMESI ILE ÖDENEN TUTARLARA İLİŞKİN GVK TEBLİĞI YAYIMLANMIŞTIR

 (Gelir Vergisi 303 Seri No’lu Genel Tebliği, 11/6/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere,  7103 sayılı Kanunla, GVK’nun  tazminat ve yardımlarda gelir vergisi istisnasını düzenleyen 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi değiştirilmiş ayrıca yine GVK’nun 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasına (7) numaralı bent eklenmişti.

Yapılan bu düzenlemeler ile hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesi gibi sözleşmeler kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların ücret olarak kabul edildiği ve vergilendirildiği hususuna açıklık getirilmiştir.

GVK’nun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinin (b) alt bendinde yapılan düzenleme ile  hizmet erbabına  karşılıklı sonlandırma sözleşmesi  veya ikale sözleşmesi  ile yapılan ödemelerinde çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin istisna tutarının hesabında dikkate alınması gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir. Buna göre, anılan Kanunlar uyarınca ödenecek kıdem tazminatlarından gelir vergisinden istisna edilecek tutar hesap edilirken, yukarıda sayılan ödemeler de dahil edilerek ödemelerin toplamı üzerinden istisna uygulanacak, istisnayı aşan tutarlar ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır.

Örneğin; (Ç) A.Ş.’de 10 yıl süreyle çalıştıktan sonra 12/1/2018 tarihinde işten ayrılan Bay (H)’ye, işvereni tarafından 1475 sayılı Kanun uyarınca, kıdem tazminatına esas ücreti olan 3.000 TL üzerinden 30.000 TL kıdem tazminatı ile karşılıklı sonlandırma sözleşmesine (ikale) istinaden 50.000 TL iş güvencesi tazminatı olmak üzere toplam 80.000 TL ödeme yapılmıştır.

2/1/2018 tarihi itibariyle 657 sayılı Kanuna tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emekli ikramiyesi tutarı 5.001,76 TL dir.

Bay (H)’ye yapılan 80.000 TL lik ödemenin gelir vergisinden istisna edilecek tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.

Kıdem tazminatı tutarı         30.000,00 TL

İş güvencesi tazminatı        50.000,00 TL

Ödenen toplam tutar          80.000,00 TL

Vergiden istisna edilecek tutar (5.001,76x10=)     50.017,60 TL

Vergiye tabi tutar (80.000-50.017,60=)     29.982,40 TL

Tebliğ, yayım tarihi olan 11/6/2018  tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Gelir Vergisi 303 Seri No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş