Vergi Sirküleri 76 : 7143 Sayılı Vergi Affı ve Yapılandırma Kanununa İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 76 : 7143 Sayılı Vergi Affı ve Yapılandırma Kanununa İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 28.05.2018

SİRKÜLER NO : 2018/76

7143 SAYILI VERGİ AFFI VE YAPILANDIRMA KANUNUNA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

(Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun  Genel Tebliği, 26/5/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Genel Tebliğ ile 7143 sayılı kanun kapsamında getirilen;

  • Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile Gümrük, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılması imkanlarına,
  • Dava aşamasında bulunan ihtilaflı alacaklar ile vergi incelemesi devam eden mükellef için getirilen  kolaylıklara,
  • Geriye doğru 5 yılı kapsayan Matrah ve vergi artırımı ile vergi incelemesine tabi olmama imkanına,
  • Kasa, ortaklar cari ve stok hesapları gibi kayıtlarının düzeltilmesi imkanlarına,
  • Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin kolaylıklar getiren uygulamalara,

ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Kanunun yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularını en son 31.07.2018 tarihine kadar; matrah artımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin ise başvurularını en son 31.08.2018 tarihine kadar yapmaları gerektiği belirtilerek,  Tebliğ ekinde başvuru için gerekli belgelere de yer verilmiştir.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun  Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş