Vergi Sirküleri 75 :Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanım Zorunluluğuna Geçiş Süreleri Uzatılmıştır

Vergi Sirküleri 75 :Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanım Zorunluluğuna Geçiş Süreleri Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 25.05.2018

SİRKÜLER NO : 2018/75

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIM ZORUNLULUĞUNA GEÇIŞ SÜRELERI UZATILMIŞTIR

(Vergi Usul Kanunu 498 Seri No’lu Genel Tebliği, 25/5/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere, 30/9/2017 tarihinde yayımlanan VUK  Genel Tebliği (Sıra No: 483) ile yeni nesil ÖKC’lere geçiş süreleri belirlenmişti. Söz konusu 483 No’lu tebliğde 1/7/2018  tarihi olarak  belirlenen  süre 1/10/2018 tarihine uzatılmıştır.

Bu uzatma ile 483 No’lu Tebliğin  4 üncü ve 5 inci  maddelerinin  birinci fıkrasında yer alan “1/7/2018” ibaresi “1/10/2018” olarak değiştirilmiştir. Yine aynı maddelere eklenen bend ile Bakanlığa (Z) raporlarına ilişkin “Teknik Klavuzlarda”  düzenleme yapabilme yetkisi verilmiştir.

Yine 483 No’lu Tebliğin 8 inci maddesinde yer alan ve  en geç 1/4/2018 tarihine kadar  geçiş süresi verilen mükellefler için süre 1/10/2018 olarak uzatılmıştır.

Tebliğ, 25/5/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir

Vergi Usul Kanunu 498 Seri No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş