Vergi Sirküleri 70 : 15 No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Tebliği Yayımlanmıştır.

Vergi Sirküleri 70 : 15 No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Tebliği Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 25.05.2018

SİRKÜLER NO : 2018/70

 

15 NO’LU KURUMLAR VERGISI KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

(Kurumlar Vergisi 15 Seri No’lu Tebliği, 25/5/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) 15 Seri No’lu Tebliği  ile yapılan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

1. Hatırlanacağı üzere, 7103 sayılı Kanunun ile KVK’nunda  “Bölgesel Yönetim Merkezlerine” ilişkin istisnanın yer aldığı  KVK madde 4/ö bendi 1/1/2019  tarihi itibariyle yürükten kaldırılmıştı. Yayımlan Tebliğ ile 1/1/2019 tarihi itibarıyla kurulu bölgesel yönetim merkezleri, KVK’nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde düzenlenen muafiyet hükmünden, Tebliğde belirtilen şartlar dahilinde, 1/1/2022 tarihine kadar faydalanabileceklerdir.

Ancak, 1/1/2019 tarihinden itibaren kurulan bölgesel yönetim merkezlerinin söz konusu kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanması mümkün olmayacaktır.

2. Yine hatırlanacağı üzere 7103 Sayılı Kanun ile  “Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin sorumlulukların düzenlendiği”  KVK’nun 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası  yürürlükten kaldırılmıştı.

Bu değişikliğe ilişkin olarak Tebliğde yapılan düzenleme ile, tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan kurumlar vergisi mükellefleriyle ilgili, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak 27/3/2018 tarihinden sonra yapılacak her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminde Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen “Kanuni Temsilcinin sorumluluğu” hükümleri dikkate alınacaktır.

Tebliğ, 25/5/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kurumlar Vergisi 15 Seri No’lu Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş