Vergi Sirküleri 56 : Kreş Yardımı Oranı ve Bazı Ürünlerde ÖTV Artışı Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 56 : Kreş Yardımı Oranı ve Bazı Ürünlerde ÖTV Artışı Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 07.05.2018

SİRKÜLER NO : 2018/56

KREŞ YARDIMI ORANI VE BAZI ÜRÜNLERDE ÖTV ARTIŞI YAPILMIŞTIR

(2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,  07/04/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile, Gelir Vergisi Kanunun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında,  kreş yardımından yararlanılacak istisna tutarının hesabında dikkate alınacak oran %50’ye  yükseltilmiştir. Düzenleme öncesi bu oran, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’i olarak belirlenmişti.

Ayrıca yayımlanan BKK ile ÖTV kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari tutarlarında değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe göre bazı alkollü içeceklerin ÖTV tutarlarında artış yapılmış olup değişiklik sonrası liste aşağıdaki gibidir:

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar

184,3982

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç]

184,3982

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

184,3982

2208,20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

184,3982

2208.50

Cin ve Geneva

184,3982

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00,2208.60.99.00.00 hariç)

184,3982

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

184,3982

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

184,3982

2208.70

Likörler

184,3982

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11,2208.90.71.00.11 hariç)

184,3982

2208.90.48.00.11

Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

184,3982

2208.90.71.00.11

Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

184,3982

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı 7/5/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş