Vergi Sirküleri 54 : ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.

Vergi Sirküleri 54 : ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 12.04.2018

SİRKÜLER NO : 2018/54 
 

ÖTV (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

(ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Seri No’lu Tebliğ,  07/04/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Tebliğ ile yapılan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

• ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Tebliğinde yer alan G.T.İ.P. numaralarında güncelleme yapılmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 28/4/2018 tarihinde yayımlanan 7103 sayılı Kanun ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli listelerde güncellemeler yapılmıştı. Yayımlanan bu tebliğ ile  yasa düzenlemesine uygun olarak ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel tebliğinde yer alan  G.T.İ.P. numaraları güncellenmiştir.

• İhraç kaydıyla teslim alınan malları mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle süresi içinde ihraç edemeyen ihracatçılara 3 ay ek süre verilebilecektir.

• İhraç malı taşıyan araçlara vergisiz motorin teslim edebilecek sınır kapıları listesinde  güncelleme yapılmıştır. Bilindiği üzere, ÖTV Kanunu’nun 7/A maddesi ile bazı motorinlerin, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında, Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarda teslimi ÖTV’den istisnadır. Söz konusu istisnanın uygulanabileceği sınır kapıları listelerinde güncelleme yapılmıştır.

Yayımlanan Tebliğ,  27/3/2018 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere yayımı tarihiyle yürürlüğe girmiştir.

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Seri No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş