Vergi Sirküleri 52 : Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kar Paylarına Kaynak Teşkil Eden İşlemlerde KDV İndirimi

Vergi Sirküleri 52 : Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kar Paylarına Kaynak Teşkil Eden İşlemlerde KDV İndirimi

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 11.04.2018

SİRKÜLER NO : 2018/52

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA  ÖRTÜLÜ OLARAK DAĞITILAN KAR PAYLARINA KAYNAK TEŞKİL EDEN İŞLEMLERDE KDV İNDİRİMİ

KDV Kanunu’nun 30/d maddesi uyarınca transfer fiyatı uygulaması bağlamında ilişkili kişilerden emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak ; yurt dışından yüksek bedelle mal ve hizmet ithal edilmesi halinde , KDV’nin hazineye ödenmiş olması şartıyla, alıcı tarafından yüksek bedel üzerinden indirim hesabına kaydedilen bu KDV’nin düzeltilmemesi yani  indiriminin korunarak  devam ettirilmesi imkanı bulunmaktadır.

Ancak ithalde bu KDV indirim geçerliyken, yüksek bedelli işlemin yurt içinde yapılması halinde KDV indirimi imkanı bulunmamaktaydı. 7104 sayılı yasa ile yapılan değişikle tıpkı ithalde olduğu gibi yurt içinde yapılan teslim ve hizmetlerde de aynı koşullarda KDV indirimin devam ettirilmesine olanak sağlanmıştır.

Düzenleme 06.04.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya alınmıştır.

Madde 30/d

c) (d) bendinin parantez içi hükmünde yer alan “ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen” ibaresi “ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi ile yurt içindeki işlemlerde mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen” şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş