Vergi Sirküleri 51 : Zayi Olan Mallarda KDV Indirimi

Vergi Sirküleri 51 : Zayi Olan Mallarda KDV Indirimi

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 10.04.2018

SİRKÜLER NO : 2018/51

ZAYİ OLAN MALLARDA KDV İNDİRİMİ

KDV Kanunu’nun 30/c maddesi gereği deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi indirilememektedir. Kanunda geçen zayi olan mal tabiri geniş anlamda hem emtea hem de amortismana tabi malları kapsamaktadır.

7104 sayılı yasa ile 30/c kapsamında stoktaki malların zayi olması durumunda mevcut vergileme rejiminde herhangi bir değişiklik sözkonusu değilken amortismana tabi iktisadi kıymetlerin zayi olması hallerinde KDV indirimine olanak sağlanmıştır. Bu durum amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerini kısmen yada tamamen tamamlayıp tamamlamadıklarına göre farklılık göstermektedir.

Eğer ki Vergi Usul Kanunu’nun 315 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olmuşlarsa, bu kıymetlere ait yüklenilen KDV’lerin tamamı indirilebilecektir.

Ancak faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV’nin kullanılan süreye isabet eden kısmı indirilebilecek kalan kısmı indirilemeyecektir.

Diğer taraftan amortismana tabi kıymetlerin KDV’den istisna edilmiş işlemler kapsamında teslim edilmelerinde de yine faydalı ömür  dikkate alınarak, kullanılan sürelere göre KDV indirimi yapılacaktır.

Düzenleme 1.1.2019 tarihinden itibaren geçerlidir. KDV Kanunu’nun 30/c bendine eklenen parantez içi hüküm aynen aşağıdaki gibidir:

 “(Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin kullanılan süreye isabet eden kısmı indirilebilir.)”

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş