Vergi Sirküleri 46 : Adi Ortaklıkların Sermaye Şirketine Dönüşmesinde KDV Uygulanmayacaktır

Vergi Sirküleri 46 : Adi Ortaklıkların Sermaye Şirketine Dönüşmesinde KDV Uygulanmayacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 09.04.2018

SİRKÜLER NO : 2018/46

ADİ ORTAKLIKLARIN SERMAYE ŞİRKETİNE DÖNÜŞMESİNDE KDV UYGULANMAYACAKTIR

Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. Maddesine göre; kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması halinde gelir vergisi alınmamaktadır. Diğer taraftan alınan bu ortaklık paylarının da nama yazılı olması şarttır.

KDV Kanunu’nun 17/4-c maddesi gereği ise Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri KDV’den istisna edilmiş olmakla birlikte adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi konusunda maliye idaresi ile mükellefler arasında çekişme yaşanmıştır. Yargı kararları bu dönüşme işleminde KDV hesaplanmayacağı yönünde iken idare KDV hesaplanacağı yönündeki uygulamasında ısrar etmiştir.

7104 sayılı Kanunla KDV Kanunu’nun 17/4-c maddesine eklenen hüküm sonucu bu çekişme sonlanmıştır. 01.06.2018 tarihinden itibaren adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri KDV’den istisna olacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş