Vergi Sirküleri 44 : Ticari Plaka Satışları Gelir Vergisinden İstisna Olup Harca Tabi Olacaktır.

Vergi Sirküleri 44 : Ticari Plaka Satışları Gelir Vergisinden İstisna Olup Harca Tabi Olacaktır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 09.04.2018

SİRKÜLER NO : 2018/44

TİCARİ PLAKA SATIŞLARI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA OLUP HARCA TABİ OLACAKTIR

7104 sayılı torba yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. Maddesinde yapılan değişiklikle 06.04.2018 tarihinden itibaren taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasındandoğan kazançların tamamı vergi dışı bırakılmıştır.

Diğer taraftan 06.04.2018 tarihinden önce bu plakaların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve işlemlerle ilgili olarak vergi incelemeleri veya takdir işlemlerine istinaden herhangi bir vergi tarhiyatı yapılmayacak ve vergi cezası kesilmeyecektir. Eğer varsa daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan-kesilmiş cezalardan ve varsa açılmış davalardan mükellef tarafından feragat edilmesi koşuluyla vazgeçilecektir. Ancak eğer 06.04.2018 tarihinden önce tahsil edilen tutarlar varsa, bu tutarlar mükelleflere iade edilmeyecektir.

Gelir vergisinden vazgeçilirken Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı Tarifenin “I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:” başlıklı bölümünün ekleme yapılarak; alım satım bedeli üzerinden (Binde 30) oranında harç alınacağı hükmolunmuştur. Ayrıca ödenecek harç tutarında üst sınır ( 2018 yılı için 38.470-TL ) dikkatealınmayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş