Vergi Sirküleri 36 : Türkiyeden Gümrüksüz Satıs Mağazalarına Yapılacak Satışlar Kdv Ve Ötv Kanunu Açısından İhracat Olarak Kabul Edilecektir

Vergi Sirküleri 36 : Türkiyeden Gümrüksüz Satıs Mağazalarına Yapılacak Satışlar Kdv Ve Ötv Kanunu Açısından İhracat Olarak Kabul Edilecektir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 06.04.2018

SİRKÜLER NO : 2018/36
 

TÜRKİYEDEN GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YAPILACAK SATIŞLAR KDV VE ÖTV KANUNU AÇISINDAN İHRACAT OLARAK KABUL EDİLECEKTİR

(7104 Sayılı Kanun,  06/04/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.) 

7104 sayılı Yasa ile KDV Kanunu’nun 12. Maddesinde yapılan değişikle Türkiye’den gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler, ihracat teslimi sayılmaktadır. Böylece bu satışlar için KDV Kanunu gereği vergi hesaplanmayacak ve ihracat istisnasından yararlanılacaktır. Dikkat edilmesi gereken husus teslim edilen malların gümrüksüz satış mağazasında satılması koşuluna bağlıdır. Gümrüksüz satış mağazasına satılan mal, mağaza tarafından tüketiciye satılmayıp kendisi tarafından kullanılacaksa bu durumda KDV istisnasından yararlanılamayacaktır. Bu nedenle Kanun maddesine “gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi” ifadesi eklenmiştir. Örneğin Türkiye’den gümrüksüz satış mağazasına, kendisinin kullanacağı bir demirbaş satılması halinde KDV hesaplanacaktır.

KDV Kanununa koşut olarak ÖTV Kanununda da değişiklik yapılarak ÖTV Kanuna ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların,, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi de ÖTV’den istisna edilmiştir.

Diğer taraftan ihracat istisnası nedeniyle yüklenilen vergiler, KDV Kanunu’nun 32.maddesi ve ÖTV Kanunu’nun 5. Maddesi gereği ilgililere iade edilecektir.

KDV ve ÖTV Kanunundaki bu değişiklikler 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren yapılacak olan teslimlere uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş