Vergi Sirküleri 35 : Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar İle Fazla Ve Yersiz Ödenen KDV’nin İadesi

Vergi Sirküleri 35 : Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar İle Fazla Ve Yersiz Ödenen KDV’nin İadesi

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 06.04.2018

SİRKÜLER NO : 2018/35
 

MÜZAYEDE MAHALLİNDE YAPILAN SATIŞLAR  İLE FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV’NİN İADESİ

(7104 Sayılı Kanun,  06/04/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.) 

7104 sayılı yasa ile KDV Kanunu’nun 8.maddesine  ekleme yapılmış ve müzayede suretiyle yapılan satışlarda, müzayedeyi düzenleyenlerin (icra daireleri, mahkeme satış memurlukları vb.) mükellef olduğu hususuna Kanun lafzında açıkça yer verilmiş ve bu konudaki tartışma sonlandırılmıştır.

Diğer taraftan fazla veya yersiz ödenen KDV’nin iade edilebilmesi için, alıcı ve satıcı tarafından beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesinin şart olduğu belirlenmiştir.

Yapılacak iadenin, fazla veya yersiz hesaplanan verginin ilgili vergi dairesine ödenen kısmı ile sınırlı olacağı hususuna  Kanun lafzında açıkça yer verilmiştir.

Söz konusu düzenlemeler 06.04.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş