Vergi Sirküleri 34 : İndirimli Oranda KDV İadesinin Kapsamı Genişletilmiştir

Vergi Sirküleri 34 : İndirimli Oranda KDV İadesinin Kapsamı Genişletilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 06.04.2018

SİRKÜLER NO : 2018/34

İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR

(7104 Sayılı Kanun,  06/04/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.) 

7104 sayılı yasa ile yapılan değişiklik sonucu; indirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle, teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan iskontolar dolayısı ile yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi imkanı sağlanmıştır.  (KDV Kanunu Md. 29/2)

Gelir İdaresi Başkanlığı, madde metninden çıkarılmadan önce yer alan ifade uyarınca, iade tutarının tespitinde indirimli orana tabi mal teslimi veya hizmet ifası işlemleri ile ilgili bu işlemlerin yapıldığı dönemde veya daha önceki dönemlerde maliyet veya gider unsuru olarak gerçekleşmiş faturaları dikkate almakta sonradan ortaya çıkan faturaları dikkate almamaktaydı.

Gelir İdaresi 2017 Şubat ayından itibaren satış iskontosu faturalarının alıcının satıcıya sunduğu müstakil bir hizmetten kaynaklanmadığı gerekçesi ile görüşünü değiştirmiş ve bu faturaları Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 35. Maddesi kapsamında değerlendirerek maliyet ve gider unsuru olmadıkları yönünde görüş bildirmişti.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde” ifadesi madde metninden çıkarılarak indirimli orana tabi teslim veya hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra bu teslim veya hizmetle ilgili gerçekleşen mal ve hizmet alımları nedeniyle yüklenilen KDV’nin de indirimle giderilemeyen kısmının iadesi imkanı sağlanmıştır.

Bu düzenleme 05 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş