Vergi Sirküleri 32 : 7104 Sayılı Torba Vergi Yasası Yürürlüğe Girmiştir.

Vergi Sirküleri 32 : 7104 Sayılı Torba Vergi Yasası Yürürlüğe Girmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 06.04.2018

SİRKÜLER NO : 2018/32

7104 SAYILI TORBA VERGİ YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Kamuoyunda torba yasa olarak adlandırılan 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bu günkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve başta Katma Değer Vergisi Kanunu olmak üzere Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, ÖTV Kanunu ile Harçlar Kanununda önemli değişiklikler yapılmıştır.

KDV Kanunu kapsamında;

 • Kat karşılığı inşaat işlerinde KDV,
 • Fazla ve yersiz ödenen KDV’nin iadesi,
 • Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslim ve hizmetler,
 • Bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler,
 • Yabancı uyruklu gerçek kişilere verilen sağlık hizmetleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ArGe ve tasarım merkezlerinde faaliyette bulunanlara yapılacak yeni makina teslimleri,
 • Konfeksiyon kırpıntıları,
 • İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde KDV matrahı,
 • Takvim yılı ve KDV indirimi,
 • İndirimli oranda KDV indirim ve iadesi,
 • Değersiz alacaklara ilişkin KDV indirimi,
 • Özel okullarca bedelsiz verilen eğitim, öğretim hizmetleri iletaşınmaz kültür varlıklarının restorasyonunda KDV indirimi,
 • Zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV ile faydalı ömür,
 • Sonraki dönemlere devrolunan KDV’nin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak yazılması,
 • KDV iadesinde hesaplama ve yöntem değişikliği,
 • İşletme hesabı esasında vergilendirilenler ile serbest meslek erbabı için KDV’de “Hasılat Esaslı vergilendirme” usulü,
 • işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için özel ödeme zamanı,
 • İhracatta KDV iadesi için yeni ve kolaylaştırılmış yöntem

müesseseleinde değişiklikler ve yenilikler yapılmıştır.

Diğer taraftan Vergi Usul Kanununda yapılan değişikliklerle vergi incelemelerinde süre sınırlaması ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce yapılacak KDV iadesi tasdiki ile  bu tasdikten doğan sorumluklar düzenlenmiştir.

Keza Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikle taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan değer artış kazançlarının tamamı gelir vergisinden istisna edilmiş ancak ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Binde 30) oranında harç alınması hükmolunmuştur.

ÖTV Kanununda yapılan değişikle, ÖTV’ye tabi malların gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi ÖTV den istisna edilmiştir.

Yukarıda sayılan Konulara ilişkin ayrıntılı açıklama yapan sirkülerlerimiz, düzenlemenin yürürlük tarihleri esas alınarak tarafınıza gönderilmektedir.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş