Vergi Sirküleri 30 : 7103 Sayılı Torba Kanunla Elektrik Motorlu Taşıtların Vergilendirilmesi Düzenlenmiştir.

Vergi Sirküleri 30 : 7103 Sayılı Torba Kanunla Elektrik Motorlu Taşıtların Vergilendirilmesi Düzenlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 28.03.2018

SİRKÜLER NO : 2018/30

7103 SAYILI TORBA KANUNLA  ELEKTRİK MOTORLU TAŞITLARIN VERGİLENDİRİLMESİ DÜZENLENMIŞTIR

(7103 Sayılı Kanun,  27/03/2018 Tarihinde 2. Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

7103 Sayılı Torba Kanun’un 17, 18, 19, 20 ve 21. maddeleriyle 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)  Kanunu’nda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yer alan minibüs ve otobüs tanımlarına uyum sağlamak için 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 2.maddesinde düzenleme yapılmakta, aynı maddeye motorlu taşıtlarla ilgili olarak motor gücü tanımı da eklenmektedir. Motor gücü; taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (KW) olarak ifade olunan azami gücü olarak tanımlanmıştır.

Buna göre aşağıda yazılı elektrik motorlu taşıtlar, MTV Kanun kapsamına alınmakta ve ait oldukları tarifede yer alan tutarların %25’i dikkate alınmak suretiyle MTV’ ye tabi tutulacaktır.

1. Sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler Kanunun (I) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i,

2. Sadece elektrik motorlu panel van ve motorlu karavanlar Kanunun (II) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir. Ayrıca, sadece elektrik motorlu minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin ise mevcut (II)sayılı tarifede yer alan tutarların %25’i dikkate alınmak suretiyle MTV hesaplanacağı ,

3. Yine sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtların Kanunun (1/A) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında ,

MTV ödenecektir.

Bu düzenleme 1/1/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7103 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş