Vergi Sirküleri 17 : OTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliginde Degisikik Yapan 2 No’lu Teblig Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 17 : OTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliginde Degisikik Yapan 2 No’lu Teblig Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 15.02.2018

SİRKÜLER NO : 2018/17
 

 

ÖTV (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKİK YAPAN 2 NO’LU TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

 (ÖTV I Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Seri No’lu Tebliğ, 15/02/2018 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır)

Yayımlanan 2 No’lu Tebliğ ile ÖTV (I) Sayılı Liste  Uygulama  Genel Tebliğinde bir dizi değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir:

1.Belediyeler, Kamuya Ait kuruluşların İade Talepleri Bölümünden Çıkarılmıştır:

Uygulama Genel Tebliğinin “III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK” başlıklı bölümünün “Kamuya Ait Kuruluşların İade Talepleri” başlıklı (B/5.5.4.) ve (B/6.7.4.) alt bölümlerinde yer alan “, belediyeler” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece Belediyelere yapılacak ÖTV iadelerinde de vergi inceleme raporu aranacaktır.

2.İade Talep Edilemeyecek Madeni Yağ Tanımı Genişletilmiştir:

Tebliğin; “III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK” başlıklı bölümünün “İade Talep Edebilecekler” başlıklı (C/1.1.3.) ve (C/1.2.3.) alt bölümlerinin beşinci paragrafına, aşağıda altı çizi bölüm eklenmiş ve paragrafın son hali aşağıdaki gibi olmuştur:

“Buna göre Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan ve EPDK’nın 25/12/2014 tarihli ve 2014/5373 sayılı Kurul Kararının  2 nci maddesinde (sonraki yıllarda üretimde bulunulan dönemde aynı kapsamda yürürlükte olan “Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar”ın ilgili maddesinde) sayılan madeni yağların imalatı ile söz konusu EPDK Kararında madeni yağ olarak sayılmayan ancak akaryakıta karıştırılması veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılması mümkün olan diğer malların imalatında girdi olarak kullanılan mallara ilişkin ödenen ÖTV için iade talep edilemez.”

3.Beyan Dönemini Takip Eden İade Talep Edilebilecek Süre 3 Aydan 6 Aya Çıkarılmıştır:

Uygulama Genel Tebliğinin “III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK” başlıklı bölümünün “İade Talep Edilecek Vergi Dairesi ve Süresi” başlıklı bölümünde yer alan bir dizi alt bölümlerinde ve örneklerde değişiklik yapılarak iade talep edilebilecek süre 3 aydan 6 aya çıkarılmıştır.

ÖTV I Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Seri No’lu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş