Vergi Sirküleri 111 : ÖKC Günlük Kapanıs (Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirim Uygulamasının Başlangıcı 1/1/2019 Tarihine Ertelenmiştir.

Vergi Sirküleri 111 : ÖKC Günlük Kapanıs (Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirim Uygulamasının Başlangıcı 1/1/2019 Tarihine Ertelenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 01.11.2018

SİRKÜLER NO : 2018/111
 

ÖKC GÜNLÜK KAPANIŞ (Z) RAPORLARINA AIT MALI BILGILERIN GİB’E BILDIRIM  UYGULAMASININ BAŞLANGICI 1/1/2019 TARIHINE ERTELENMIŞTIR

(VUK 483 Sıra No’lu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 502 Sıra No’lu Tebliğ, 31/10/2018 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere, 30/9/2017 tarihinde yayımlanan 483 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nin “ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e bildirilmesi” başlıklı 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında konuya ilişkin açıklamalar yapılmış olup uygulamanın başlangıç tarihi 1/10/2018 olarak belirlenmişti. Söz konusu bu tebliğe göre, Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC)  kullanmakta olan mükellefler 1/10/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgileri Tebliğde belirtilen yöntemlerden birini seçerek Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirmeleri gerekmekteydi.

Yayımlanan 502 sıra No’lu VUK tebliği ile  ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait ilgili bilgileri bildirime başlanma tarihi 1/10/2018 tarihinden 1/1/2019 tarihine ertelenmiştir. Yine aynı tebliğ ile “Perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin bilgilerin GİB’e bildirilme usulü” başlıklı 5 inci madde de belirlenen süre 1/10/2018 tarihinden 1/1/2019 tarihine ertelenmiştir.

VUK 483 Sıra No’lu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 502 Sıra No’lu Tebliğ’e  ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş