Vergi Sirküleri 103 : Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesinde Bazı Döviz Kredilerine İlişkin Değişiklik Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 103 : Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesinde Bazı Döviz Kredilerine İlişkin Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 26.09.2018

SİRKÜLER NO : 2018/103
 

MERKEZ BANKASI SERMAYE HAREKETLERI GENELGESINDE BAZI DÖVIZ KREDILERINE ILIŞKIN DEĞIŞIKLIK YAPILMIŞTIR

( 2 Mayıs 2018 Tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi, 18/09/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

T.C. Başbakanlık  Hazine Müsteşarlığının 18/9/2018 tarih ve 22802 sayılı yazısı uyarınca “Sermaye Hareketleri Genelgesi”ne “Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Tarafından Kullandırılacak Döviz Kredileri” başlıklı  55 inci madde ilave edilmiştir.

İlave edilen madde ile; Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Dünya Bankası aracılığıyla Montreal Protokolü’nün uygulanması için kurulan Ozon Projeleri Fonu’ndan I. ve II. Ozon Tabakasına Zarar Veren Maddelerin Azaltılması Projelerine yönelik olarak imzalanan hibe anlaşmaları çerçevesinde sağlanan fonlardan söz konusu anlaşmalarda belirtilen koşulları sağlayan Türkiye’de yerleşik kişilere, söz konusu anlaşmalarda hüküm altına alınan şartlar kapsamında, transferi bankalar aracılığı ile yapılmak üzere döviz kredisi kullandırabilmesi imkanı getirilmiştir. Bu kredilerde kullanıcının döviz geliri olması şartı aranmayacaktır.

TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş