Vergi Sirküleri 2014/60: 2015 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

Vergi Sirküleri 2014/60: 2015 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi


Vergi Sirküleri 2014/60: 2015 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi
VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 31.12.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/60

 

2015 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARI BELİRLENDİ

(Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 31 Aralık 2014 tarihli ve 29222 sayılı) Resmî Gazete'de yayımlanmıştır)

 

 

Sözkonusu Komisyon Kararına istinaden asgari ücret tutarı 2015 yılı ilk 6 ayında yüzde 6 artırılarak net 949 TL, brüt olarak 1.201,50 TL olarak belirlenmiştir.

 

İkinci altı ay için ise yine yüzde 6 artış oranı belirlenerek asgari ücret tutarı net 1.000 TL brüt olarak 1.274 TL olarak tespit edilmiştir.

 

 

2015 yılı (01/01/2015 - 30/06/2015)  1. altı ay asgari ücretin ayrıntılı hesaplaması aşağıda yer almaktadır.

 

1. Altı Ay Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyet: 

 

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

 

ASGARİ ÜCRET 1.201,50
SGK PRİMİ % 14 168,21
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 12,02
GELİR VERGİSİ %15 (*) 63,08
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 90,11
DAMGA VERGİSİ % 07,59 9,12
KESİNTİLER TOPLAMI 252,43
NET ASGARİ ÜCRET(** 949,07

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) 

 

ASGARİ ÜCRET 1.201,50
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***) 186,23
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 24,03
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.411,76

 

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

 

(**) Net ele geçen asgari ücrete 80,33 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir. 


(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi "Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2'sidir.

 

 

Söz konusu karara ulaşmak tıklayınız.