Vergi Sirküleri 2014/50 : 2014 Yılı İçin Değerleme Oranı %10,11 Olarak Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 2014/50 : 2014 Yılı İçin Değerleme Oranı %10,11 Olarak Belirlenmiştir


Vergi Sirküleri 2014/50 : 2014 Yılı İçin Değerleme Oranı %10,11 Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 17.11.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/50

 

2014 YILI İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI %10,11 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

 

 (441 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 15 Kasım 2014 Tarihli ve 29176 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

 

Söz konusu Tebliğ ile 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için ve 2014 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı %10,11 (yüzde on virgül onbir) olarak tespit edilmiştir. Söz konusu oran Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları ile diğer hadlerin 2015 yılı tutarlarının belirlenmesinde de kullanılacaktır

 

441 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla, 

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.