Vergi Sirküleri 2014/48 : Özel Hesap Dönemine Tabi Olanlar İçin (e-defter) Bilgilendirmesi: Başkanlığa Başvuru Süresinin Son Günü 30 Kasım' dır

Vergi Sirküleri 2014/48 : Özel Hesap Dönemine Tabi Olanlar İçin (e-defter) Bilgilendirmesi: Başkanlığa Başvuru Süresinin Son Günü 30 Kasım' dır


Vergi Sirküleri 2014/48 : Özel Hesap Dönemine Tabi Olanlar İçin (e-defter) Bilgilendirmesi: Başkanlığa Başvuru Süresinin Son Günü 30 Kasım' dır
 
 VERGİ SİRKÜLERİ
  
VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.11.2014
VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/48 
 
  ÖZEL HESAP DÖNEMİNE TABİ OLANLAR İÇİN (e-defter) BİLGİLENDİRMESİ:

BAŞKANLIĞA BAŞVURU SÜRESİNİN SON GÜNÜ 30 KASIM'DIR

1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğine göre kendilerine izin verilenler, www.edefter.gov.tr internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik defterlerini oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır.

E-defter kapsamında olan mükelleflerin öncelikle GİB'e başvurarak izin almaları ve sonrasında da e-defter tutmaya başlamaları zorunludur.

Vergilendirme dönemleri takvim yılı ( 1 Ocak-31 Aralık) olan mükelleflerin GİB'e başvuru süreleri 2014 Aralık ayı sonunda dolmaktadır. Bu mükellefler 1/1/2015 tarihinden itibaren defterlerini artık kağıt ortamında değil elektronik ortamda tutacaklardır.

Vergilendirme dönemleri takvim yılı olanların süreleri nispeten daha uzunken özel hesap dönemine tabi olanlarınsüreleri sınırlıdır;

Halihazırda e-fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler e-deftere geçmek zorundadırlar.
Zorunlulukta olanların 30 Kasım 2014 tarihine kadar öncelikle elektronik defter uygulaması için GİB'e başvuruyapmaları,
En geç 2014 Aralık ayı içerisinde ise elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir
E-defter kapsamında olan defterler sadece;

a. Yevmiye

b. Kebir defterleri

ile sınırlı olup diğer defterler kağıt ortamında tutulmaya devam edecektir.

E-defter aylık olarak tutulacaktır. Dolayısıyla özel hesap dönemi kullananların 2014 Aralık ayı defterleri artık e-defter olacaktır.
E-defterin kullanılmaya başladığı gün kağıt ortamında defterin de kapanışı olacaktır. Örneğin 23 Aralıkta e-deftere geçilmişse aynı gün kağıt ortamındaki defterlerin kapanışı yapılacak ve yine aynı gün noterden kapanış tasdikigerçekleştirilecektir.
E-defter için noter onayı olmayacaktır. Noter onayı yerini berat'a bırakmaktadır.
Artık kağıt ortamında noter onayı kalkmakta ve bunun yerini GİB beratı ve onayı almaktadır. Ana kural defter hangi aya aitse izleyen ayın sonuna kadar elektronik ortamda berat oluşturulmalı ve onaya sunulmalıdır. Beratın onayını GİB yapacağından mükellefin sorumluluğu beratı onaya sunmakla sınırlı kalacaktır.
Beratın oluşturulması:

a. Özel hesap dönemi kullananlar 2014 Aralık ayı içinde e-deftere geçeceklerinden; Aralık ayının e-defteri, izleyen ayın yani 2015 Ocak sonuna kadar öncelikle (zaten e-fatura nedeniyle) sahip olduğunuz mali mührünüzle onaylanmalıdır,

b. Mühürlediğiniz defterler için GİB, "edefter.gov.tr" adresinden yine 31Ocak 2015 tarihine kadar berat dosyaları oluşturulmalı,

c. ve yine bu tarihe (31 Ocak 2015) kadar bu kez GİB'in onaylaması için elektronik ortamda kendilerine sunulmalıdır. 

6.  Aralık 2014 defteri için yaşanılan süreç Ocak 2015 defteri içinde tekrarlanacaktır. Beratın onaya sunulması bu kez izleyen 2015 Şubat ayı sonuna kadar yapılmak zorundadır.

Gelir İdaresi Başkanlığına izin için başvurulmaması yada e-deftere geçilmemesi halinde defterler tutulmamış hükmünde olacağından 30 KASIM 2014 tarihine kadar mutlaka başvurunun yapılması ve Aralık ayı içinde de defterlerin elektronik ortamda tutulması zorunludur.

Vergilendirme dönemi " Özel Hesap Dönemi " olan müşterilerimize önemle sunulur.

 

Saygılarımızla,


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.