Vergi Sirküleri 2014/43 : Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağışlara ilişkin Düzenleme

Vergi Sirküleri 2014/43 : Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağışlara ilişkin Düzenleme


Vergi Sirküleri 2014/43 : Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağışlara ilişkin Düzenleme

VERGİ SİRKÜLERİ

 

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.09.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/43

YARDIM KAMPANYALARINA YAPILAN BAĞIŞLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

(6552 Sayılı  İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

Gelir Vergisi Kanunu'nun 89/10 ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10-e maddelerinde Başbakanlık aracılığı ile doğal afetlereilşikin makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı hesaplanan vergiden indirilebilmekteydi.

6552 Sayılı Torba yasanın 92'nci maddesiyle  sözkonusu kanun maddelerinde değişiklik yapılarak genişletilmiş salt doğal afetler değil Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan tüm yardım kampanyalarına yapılan bağışlar indirim kapsamına dahil edilmiştir.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.