Vergi Sirküleri 2014/42 : SGK Taşınmazlarında KDV İstisnası

Vergi Sirküleri 2014/42 : SGK Taşınmazlarında KDV İstisnası


Vergi Sirküleri 2014/42 : SGK Taşınmazlarında KDV İstisnası

VERGİ SİRKÜLERİ

 

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.09.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/42

SGK TAŞINMAZLARINDA KDV İSTİSNASI

(6552 Sayılı  İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

6552 Sayılı Torba yasanın 27'nci maddesiyle KDV Kanununa geçici 33'üncü madde eklenmiştir. Buna göre 5510 Sayılı SGK Kanunun geçici 41'inci maddesi kapsamında kamu kurumlarıile belediyelerin SGK borçlarından dolayı sahip olduğu taşınmazları kuruma devretmeleri halinde KDV hesaplanmayacaktır. Diğer taraftan bu kapsamda SGK'nın sahip olduğu taşınmazları müzayede mahallindeki satışı dahil herhangi bir 3. Şahıslara devri ve  teslimi de KDV'den istisna edilmiştir.

Söz konusu istisna 31/12/2023 Tarihine kadar uygulanacaktır.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.