Vergi Sirküleri 2014/35 :Yayımlanan 437,438 ve 439 Seri Nolu VUK Genel Tebliğileri İle Birdizi Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2014/35 :Yayımlanan 437,438 ve 439 Seri Nolu VUK Genel Tebliğileri İle Birdizi Değişiklikler Yapılmıştır


Vergi Sirküleri 2014/35 :Yayımlanan 437,438 ve 439 Seri Nolu VUK Genel Tebliğileri İle Birdizi Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 08.08.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/35

 

YAYIMLANAN 437, 438 ve 439 SERİ NOLU VUK GENEL TEBLİĞİLERİ İLE BİRDİZİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

 (437,438 ve 439 seri nolu VUK Genel Tebliğleri 07.08.2014 tarih ve 29081Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

Yayımlanan  3 adet VUK Genel Tebliği ile uygulamada bazı değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişikler aşağıda özetlendiği gibidir:

1.Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri'ne İlişikin Yapılan Değişiklik:

437 Seri Nolu VUK Genel Tebliği ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına ilişkin olaraka daha önce yayımlanmış olan  426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 6 ncı bölümü'nde değişikliğe gidilmiştir.

Yapılan yeni düzenleme ile artık mükellefler, gerek mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse mecburiyetleri başlamadan kendi istekleri ile kullanmak üzere aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) bildirerek kayıt ettireceklerdir. Ayrıca mükellefler kayıt işlemi ile birlikte, kullanmak üzere aldıkları her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"yı söz konusu süre içerisinde vergi dairelerinden alarak işyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere asacaklardır.

 Diğer yandan cihazın alındığı tarih itibariyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlamasına 15 günden daha az bir sürenin bulunması halinde mükellefler, söz konusu 15 günün sonunu beklemeyecekler ve mecburiyetleri başlamadan önce yukarıda açıklandığı şekilde kayıtlarını yaptırıp ödeme kaydedici cihazlara ait levhalarını alacaklardır. Diğer bir anlatımla mükellefler cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren (yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihini geçmemek şartıyla) 15 gün içerisinde vergi dairesine kaydettirip levhalarını alarak kullanmaya başlayacaklardır.

2.Mükelleflerce Kullanılan Belgelerin Basım Ve Dağıtımına İlişkin Sürelerde Değişiklik:

438 Nolu VUK Genel Tebliği ile  vergi usul kanunu uyarınca vergi mükellefleri tarafından kullanılan belgelerin basım ve dağıtımına ilişkin olarak yayımlanan 347 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 3 üncü bölümünün birinci paragrafı değiştirilmiş ve böylece matbaa işletmecileri Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca düzenlenen bilgi formununun  en geç düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar internet üzerinden GİB adresine gönderilebilmesi imkanı getirilmiştir. Önceki düzenlemede bu süre bir gün idi.

3.Amortisman Uygulamasına İlişkin Değişiklikler:

Yayımlanan 439 Seri nolu VUK Genel Tebliği ile amortisman uygulaması konusunda açıklamaların yapıldığı  333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin ekinde yer alan Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler listesine 3.65. satırdan sonra gelmek üzere 3.65.1. nıolu satır eklenerek "Su taşımaya mahsus damacanalar" için %33 oranında amortisman ayrılabilmesi düzenlenmiştir.

Diğer yandan; listenin 29.1. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mevcut 29.1. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki 29.1.1. ve 29.1.2. satırlar eklenmiştir. Ayrıca 45.1.8. satırından sonra gelmek üzere 45.1.9. nolu  satır da listeye  eklenmiştir.

Buna göre yeni düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

 

vergi_35_1

vergi_35_2

vergi_35_3

437 Seri nolu VUK Genel Tebliğine  ulaşmak için tıklayınız.

438 Seri nolu VUK Genel Tebliğine  ulaşmak için tıklayınız.

439 Seri nolu VUK Genel Tebliğine  ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.