Vergi Sirküleri 2014/23 : E-Defter Uygulamasına Elektronik Başvuru İmkanı Getirilmiş ve E-Defter Klavuzları Güncellenmiştir

Vergi Sirküleri 2014/23 : E-Defter Uygulamasına Elektronik Başvuru İmkanı Getirilmiş ve E-Defter Klavuzları Güncellenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 04.04.2014
SİRKÜLER NO : 2014/23

E-DEFTER UYGULAMASINA ELEKTRONİK BAŞVURU İMKANI GETİRİLMİŞ VE
E-DEFTER KLAVUZLARI GÜNCELLENMİŞTİR

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde bugün yapılan duyuru ile E-Defter Uygulamasına elektronik başvuru imkanı getirilmiştir. Konuya ilişkin Başvuru Kılavuzu ve Başvuru Rehberi www.edefter.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır.

Diğer yandan e-Defter Teknik Kılavuzlarının yer aldığı www.edefter.gov.tr adresindeki e-Defter Paketi de güncellenmiştir. Söz konusu güncellemeler özet olarak aşağıdaki gibidir:

Versiyon Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama
1.2 1.1.4 Defter Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Yazılımın, defter oluştururken hangi kısıtları getirmesi gerektiğine dair bilgiler eklenmiştir. (syf.13) 
1.2 1.2.3 Berat Dosyasının Paketlenmesi e-Defter berat paketini şubeli ve şubesiz formatlarda yükleme imkanı verilmiştir. (syf.19) 
1.2 1.2.3.1 Paket İsimlendirme Standardı Paket isimlendirme standardı şube bilgisinin eklenebilmesi özelliği ile güncellenmiştir. (syf.19) 
1.2 1.2.3.2 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Paket isimlendirmesi işleminde dikkat edilmesi gereken hususlar eklenmiştir. (syf.20)

Söz konusu güncellenmiş kılavuzlar ile elektronik başvuru formlarına www.edefter.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
 

Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.