Vergi Sirküleri 2014/15 : 2013/IV. Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Pazartesi Gününe Uzatıldı

Vergi Sirküleri 2014/15 : 2013/IV. Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Pazartesi Gününe Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.02.2014
VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/15

2013/IV. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ PAZARTESİ GÜNÜNE UZATILDI

(11.02.2014 Tarih ve  GVK-94/2014-1 Sayılı Sirkü Gelir İdaresi Başkanlığı'nın İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır)

14 Şubat 2014  Cuma günü akşamına kadar verilmesi gereken Ekim-Aralık /2013 ( 2013/IV.) dönemine ilişkin dördüncü üç aylık gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Şubat 2014 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden söz konusu geçici vergilerin yine kanuni süresi olan 17 Şubat 2014 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Söz konusu Sirkü'ye ulaşmak için tıklayınız.
 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.