Vergi Sirküleri 2014/13 : Taşıtlar,Alkollü İçeçekler, Tütün Ürünleri İle Diğer Bazı Malların Oranları İle Vergi Tutarlarında Değişiklik Yapıldı

Vergi Sirküleri 2014/13 : Taşıtlar,Alkollü İçeçekler, Tütün Ürünleri İle Diğer Bazı Malların Oranları İle Vergi Tutarlarında Değişiklik Yapıldı

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2014
VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/13

TAŞITLAR, ALKOLLÜ İÇECEKLER , TÜTÜN ÜRÜNLERİ İLE DİĞER BAZI

MALLARIN ÖTV ORANLARI İLE VERGİ TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

 (1 Ocak 2014 tarihli ve 28869 sayılı Resmi Gazete'de 2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.)

Bu Kararla, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre bazı mallara uygulanan ÖTV oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile bazı mallara uygulanan tütün fonu tutarları yeniden tespit edilmiştir.

Söz konusu Karar ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

1. ÖTV Kanuna Ekli (II) Sayılı Listede Yapılan Değişiklikler:

ÖTV Kanuna ekli (II) sayılı listedeki "87.03" G.T.İ.P numaralı mallardan "-Diğerleri Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler" için uygulanan %40 vergi oranı %45, "-Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler" için uygulanan %80 vergi oranı %90, "-Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler" için uygulanan %130 vergi oranı %145 olarak yeniden tespit edilmiştir.

2. ÖTV Kanuna Ekli (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yapılan Değişiklikler:

ÖTV Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeninden belirlenmiştir.

13_1
13_2
13_3
13_4(1)
3. Diğer Değişiklikler:

Sözkonusu Kararla aynı zamanda, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 6 ncı maddesinde 100 Türk Lirası olarak belirlenen tutarlar 120 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Böylece ilgili madde, "31/12/2023 tarihine kadar, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için 120 Türk Lirasından az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 120 Türk Lirası vergi alınır. Bakanlar Kurulu bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkilidir," şeklinde değiştirilmiştir.

Diğer yandan, 2009/15685 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1500 $/ton" ibaresi "1200 $/ton" şeklinde değiştirilerek, söz konusu madde," (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilenler dışındaki, yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CİF bedel üzerinden 1200 $/ton fon alınır."  şeklinde düzenlenmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Karar'ına ulaşmak için tıklayınız.
 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.